Prawa pacjenta a zgoda na udzielenie świadczeń medycznych

Zgodnie z Konstytucją RP każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Jednym z podstawowych elementów dbałości o nasze zdrowie jest udzielanie nam przez personel medyczny świadczeń medycznych. Wszystko to wymaga zgody pacjenta. W niniejszym artykule poruszymy temat Praw Pacjenta w kontekście zgody na udzielenie świadczeń medycznych.

Wprowadzenie do problematyki

Coraz częściej pojawiają się sytuacje, w których pacjenci, nie widząc zrozumienia ze strony personelu medycznego, skarżą się na ich zachowanie przed organami nadzoru lub na drodze sądowej. Przyczyną takiej sytuacji może być nieodpowiednie podejście do pacjenta lub brak świadomości ze strony personelu medycznego na temat praw, które przysługują pacjentom.

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta regulowane są w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zarówno pacjent, jak i personel medyczny powinni znać i przestrzegać zasad, które zostały w niej zawarte. Jednym z najważniejszych praw jest prawo do informacji. Pacjent ma prawo wiedzieć, jaka jest diagnoza, jakie są dostępne metody leczenia, jakie są ewentualne skutki uboczne i jakie są szanse na powodzenie. Ponadto, pacjent ma prawo do zgłaszania swoich zastrzeżeń związanych z udzielanymi mu świadczeniami medycznymi oraz do otrzymywania kopii dokumentacji medycznej.

Zgoda pacjenta

Zanim personel medyczny przystąpi do udzielania świadczenia medycznego, musi uzyskać zgodę pacjenta. W sytuacji, gdy pacjent nie wyraża zgody, udzielanie świadczeń medycznych jest nielegalne. Konieczne jest, aby informacje dotyczące udzielanych świadczeń oraz ich skutków były przekazane pacjentowi w zrozumiały sposób. Ważne, aby pacjent czuł się uszanowany i miał możliwość podjęcia świadomej decyzji.

Dialog między personelem medycznym a pacjentem

Dialog między personelem medycznym a pacjentem powinien opierać się na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Pacjent powinien mieć możliwość zadawania pytań i wyrażania swojego zdania na temat proponowanych mu świadczeń. Personel medyczny powinien udzielać jasnych odpowiedzi i pomagać pacjentowi w podjęciu decyzji. Wynikające z charakteru świadczeń medycznych trudne do zrozumienia terminologię należy przetłumaczyć na zrozumiały dla pacjenta język.

Konkluzja

Wszyscy jesteśmy pacjentami w pewnym okresie swojego życia i każdy z nas powinien znać swoje prawa. Personel medyczny to grupa ludzi pracujących na rzecz innych, zgodnie z przyjętymi standardami. Powinni oni zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką na nich spoczywa. Należy pamiętać, że każdy chory pacjent zasługuje na poszanowanie swojej osoby i autonomię w wyrażaniu zgody na udzielane mu świadczenia medyczne.