Jak ogłosić upadłość konsumencką i kto ma do tego prawo?

Zadłużenie Polaków sięga według danych  Krajowego Rejestru Długów z czerwca 2023 roku rekordowej kwoty 45,4 miliarda złotych. Statystycznie też ponad 2,3 miliona osób znalazło się w sytuacji, gdzie nie są w stanie uregulować swoich zobowiązań finansowych w terminie. Na ten trend z pewnością wpłynęła pandemia, zawirowania na rynku pracy inflacja czy wojna. Długi obejmują głównie raty kredytów bankowych, pożyczek, a także zaległości w opłatach za czynsz, media, telewizję czy internet. Coraz więcej osób szuka więc sposobu na pozbycie się nadmiernego zadłużenia.

Czym skutkuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Niewątpliwie z długami związana jest tak zwana spirala zadłużenia. To proces zaciągania nowych pożyczek w celu spłaty innych, co prowadzi do utraty kontroli nad finansami i niewypłacalności. Bardzo często na pewnym etapie kredytobiorcy decydują się na korzystanie z ofert firm parabankowych, ponieważ w tradycyjnym banku nie są w stanie wykazać już zdolności kredytowej. Tym samym, jeśli nie jesteś w stanie regularnie spłacać pożyczek, ryzykujesz wpadnięcie w tę pułapkę.

Jak wygląda postępowanie upadłościowe?

Zaległości w spłacie zobowiązań mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. Obniżają zdolność kredytową, skutkują wpisem do rejestru dłużników, co utrudnia uzyskanie nowych pożyczek. Ignorowanie problemu może prowadzić do konsekwencji prawnych i dodatkowego zadłużenia.

To dlatego właśnie coraz częściej osoby niewypłacalne szukają specjalistycznej pomocy. Decydują się na negocjowanie warunków spłaty kredytu z wierzycielami, co może skutkować obniżeniem raty. Inne rozwiązania to skorzystanie z kredytu konsolidacyjnego lub złożenie wniosku o upadłość konsumencka  z kancelarią prawną.

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Adwokat od upadłości konsumenckiej to specjalista, który może pomóc w rozwiązaniu problemów finansowych i znalezieniu najlepszego rozwiązania, dopasowanego do indywidualnej sytuacji dłużnika. Warto pamiętać, że każda historia jest inna, więc w tym wypadku nie ma szablonu, a wiele aspektów podlega negocjacjom i mediacjom pomiędzy stronami. Upadłość konsumencka to przede wszystkim ustalenie planu spłaty wierzycieli. Konieczne jest bowiem pokrycie wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Kto ogłasza upadłość konsumencką?

Aby ogłosić upadłość konsumencką, konieczne jest spełnienie warunków określonych przez Prawo upadłościowe. Przede wszystkim prawo do takiego rozwiązania przysługuje osobom fizycznym, które są niewypłacalne przez co najmniej 3 miesiące. W procesie można uzyskać całkowite oddłużenie. Po zrealizowaniu planu spłaty wierzycieli wszystkie zobowiązania są anulowane. Jak widać, ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z szeregiem konsekwencji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Do tych pierwszych z pewnością można zaliczyć całkowite lub częściowe uwolnienie się od zobowiązań finansowych. Po zakończeniu procesu dłużnik może rozpocząć życie od nowa i jest pozbawiony ciężaru zadłużenia. Sama procedura upadłościowa obejmuje ochronę majątku dłużnika przed zajęciem przez wierzycieli. Są oczywiście aktywa, które mogą być wyłączone spod masy upadłościowej, co pozwala na zachowanie niektórych dóbr osobistych. Wyrok sądu prowadzi do ustalenia planu spłaty wierzycieli, uwzględniając indywidualne możliwości finansowe dłużnika. Z drugiej strony po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej trzeba się liczyć z wpisem do rejestrów dłużników, takich jak Krajowy Rejestr Długów (KRD). Wpis ten pozostaje w historii kredytowej przez pewien czas, co może wpłynąć na zdolność kredytową w przyszłości. Tym samym też nowego kredytu może być utrudnione, a oferowane warunki mogą być mniej korzystne. Po ogłoszeniu upadłości można mieć też problemy z zawieraniem niektórych umów, na przykład najmu mieszkania.