Co to jest umowa zlecenie i jakie są jej zasady?

Umowa zlecenie jest popularnym sposobem na zawarcie umowy o świadczenie usług. W tym krótkim artykule omówimy główne zasady umowy zlecenie oraz jej zalety i wady.

 1. Definicja umowy zlecenie
  Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, w której jedna strona (zleceniodawca) zleca drugiej stronie (zleceniobiorca) wykonanie określonej czynności, niezależnie od jej formy i czasu jej wykonania. W umowie zlecenie nie jest określony czas pracy ani miejsce, w którym należy wykonać zadanie. Zlecenie jest opłacane w formie wynagrodzenia zgodnego z umową.

 2. Zasady umowy zlecenie

 • Umowa zlecenie nie wymaga forma pisemnego, jednak dla bezpieczeństwa zaleca się sporządzenie pisemnej umowy.
 • Zlecenie powinno określać przedmiot zadania oraz wynagrodzenie.
 • W umowie zlecenie można określić termin wykonania, jeśli określenie terminu jest konieczne.
 • Zleceniodawca nie może narzucać zleceniobiorcy czasu pracy, miejsca i sposobu wykonania czynności.
 • Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z umową. Zleceniodawca może wstrzymać część wynagrodzenia, jeśli wykonanie zadania jest wadliwe lub niemożliwe do zrealizowania przez zleceniobiorcę.
 1. Zalety umowy zlecenie
 • Umowa zlecenie jest elastyczna, dzięki temu zleceniodawca może dostosować się do potrzeb swojej firmy i zlecić określone zadania zleceniobiorcom w zależności od potrzeb.
 • Umowa zlecenie pozwala na zatrudnienie pracownika bez konieczności zatrudniania go na stałe.
 • Umowa zlecenie jest tańsza niż umowa o dzieło lub umowa o pracę, ponieważ zleceniobiorca nie otrzymuje wynagrodzenia za czas, w którym nie pracuje.
 1. Wady umowy zlecenie
 • Zlecenie może być mniej stabilne niż umowa o pracę, ponieważ zleceniodawca może wypowiedzieć umowę zlecenie w każdej chwili.
 • Zleceniodawca nie ma takiego samego wpływu na pracę zleceniobiorcy, jak w przypadku umowy o pracę.
 • Zleceniodawca nie ma takiego samego obowiązku wobec zleceniobiorcy, jak w przypadku umowy o pracę, czyli np. nie jest zobowiązany do zapewnienia opieki zdrowotnej lub płatnego urlopu.
 1. Podsumowanie
  Umowa zlecenie jest popularnym sposobem na zatrudnienie pracownika lub uzyskanie określonych usług. Umowa zlecenie ma swoje zalety i wady, dlatego warto dokładnie rozważyć, czy ta forma umowy jest odpowiednia dla Twojej firmy i Twoich potrzeb. Ważne jest, aby pamiętać o zasadach umowy zlecenie, takich jak określenie wynagrodzenia, przedmiotu umowy oraz czasu jej wykonania.