Jakie są prawa najemcy a zwrot kosztów remontu mieszkania?

Jakie są prawa najemcy a zwrot kosztów remontu mieszkania?

Każdy wynajmujący mieszkanie wie, że w trakcie użytkowania lokalu zawsze może zajść potrzeba wykonania remontu. Najemcy często pytają, czy mogą liczyć na zwrot kosztów remontu i jakie są ich prawa w tym zakresie. Warto poznać konkretną sytuację prawną i wiedzieć, którego rodzaju prac najemca może od wynajmującego oczekiwać zwrotu kosztów.

Prawa najemcy w zależności od rodzaju remontu

Przede wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że prawa najemcy do zwrotu kosztów remontu będą różnie określone w zależności od tego, jaki rodzaj prac został wykonany w lokalu. Najważniejszą kwestią jest to, czy dana praca przyczyniła się do zwiększenia wartości mieszkania i czy przyniosła korzyść właścicielowi lokalu.

Prace drobne i konserwacyjne

W przypadku prac drobnych lub konserwacyjnych, tj. malowania ścian, wymiany kafelków czy drobnych napraw, koszty remontu ponosi zazwyczaj najemca. Jest to jednoznacznie określone w umowie najmu, która reguluje wzajemne obowiązki stron. Jednakże, jeśli wynajmujący zdecyduje się samodzielnie zlecić tego typu naprawy i za nie zapłaci, to może liczyć na ich zwrot ze strony najemcy.

Prace związane z eksploatacją budynku i mieszkania

Pomieszczenia techniczne, instalacje elektryczne i hydrauliczne to elementy mieszkania, za które właściciel odpowiada. W tym zakresie najemca nie może zobowiązać się do ponoszenia kosztów remontu. W przypadku awarii mieszkania lub instalacji, właściciel jest zobowiązany do jej naprawienia lub wymiany w jak najkrótszym czasie.

Prace, które zwiększają wartość mieszkania

Jeżeli najemca wnosi wkład finansowy w remonty, które zwiększą wartość mieszkania, np. przeprowadza generalny remont, wymienia okna, drzwi, instalacje wodno-kanalizacyjne, to wówczas może uzyskać zwrot poniesionych kosztów. Najemca powinien w tym celu uzgodnić koszty z właścicielem mieszkania, zawrzeć stosowną pisemną umowę, a następnie ponieść koszty remontu zgodnie z umową.

Prawa najemcy do zwrotu kosztów remontu – podsumowanie

Ostatecznie najważniejszą kwestią jest to, by w umowie najmu dokładnie określić zakres obowiązków najemcy oraz właściciela mieszkania. W przypadku ewentualnych sporów czy niejasności związanych z przeniesieniem praw własności, powinny być one rozwiązywane w sposób pokojowy i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Ostatecznie najemca powinien pamiętać, że wynikające z umowy obowiązki są obowiązujące dla obu stron, dlatego warto przeczytać ją dokładnie przed podpisaniem.