Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Jednym z najpopularniejszych sposobów jest założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.). W tym artykule przedstawimy kroki, jakie należy podjąć, by założyć taką spółkę oraz jakie są zalety i wady takiego rozwiązania.

I. Ogólne informacje o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to rodzaj spółki kapitałowej, która posiada osobowość prawną. Oznacza to, że jest to odrębna jednostka prawa, która posiada swoje własne prawa i obowiązki. Właściciele spółki (tzw. udziałowcy) posiadają udziały w kapitale spółki i odpowiadają za jej zobowiązania tylko do wysokości wniesionego wkładu.

II. Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

 1. Określenie formy spółki

Pierwszym krokiem do założenia spółki z o.o. jest określenie formy spółki oraz stworzenie umowy spółki. Wzór takiej umowy można odnaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

 1. Wpłacenie kapitału zakładowego

Kolejnym krokiem jest wpłacenie kapitału zakładowego, który wynosi co najmniej 5 tysięcy złotych. Kapitał ten należy wpłacić przed założeniem spółki na rachunek bankowy wskazany przez udziałowców.

 1. Notariusz

Po wpłaceniu kapitału zakładowego należy udać się do notariusza w celu podpisania umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Notariusz sporządza akt założycielski, który jest jednym z dokumentów niezbędnych do założenia spółki.

 1. Rejestracja

Ostatnim krokiem jest złożenie dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zarejestrowanie spółki w Urzędzie Skarbowym i ZUS.

III. Zalety i wady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 1. Zalety
 • Ograniczona odpowiedzialność udziałowców – udziałowcy odpowiadają wyłącznie do wysokości swoich wkładów,
 • Duża autonomia – udziałowcy mają swobodę w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu spółką,
 • Prosta struktura organizacyjna – spółka z o.o. ma proste struktury organizacyjne, co ułatwia zarządzanie nią.
 1. Wady
 • Wysoki kapitał zakładowy – minimalny kapitał wynosi 5 tysięcy złotych, co dla niektórych osób może być dużą barierą wejścia na rynek,
 • Koszty związane z rejestracją – założenie spółki wiąże się z kosztami notariusza, opłat rejestracyjnych oraz kosztami doradztwa prawnego.

IV. Podsumowanie

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest korzystnym rozwiązaniem dla osób planujących założenie działalności gospodarczej, ponieważ pozwala na ograniczenie ryzyka finansowego udziałowców. Należy jednak pamiętać, że wiąże się to z kosztami i wymaga pewnych formalności. Dobrą opcją przed podjęciem decyzji o założeniu spółki z o.o. jest skonsultowanie się z doradcą prawnym lub księgowym.