Jak zabezpieczyć swoje prawa majątkowe przed rozwodem

W dzisiejszych czasach, gdy liczba rozwodów nieustannie wzrasta, warto zadbać o zabezpieczenie swoich praw majątkowych w przypadku rozstania z małżonkiem. Oto kilka przydatnych wskazówek, które pomogą Ci zabezpieczyć swoje interesy.

  1. Przed ślubem

Najlepszym momentem na zabezpieczenie swoich praw majątkowych jest przed zawarciem związku małżeńskiego. Warto wtedy podpisać intercyzę, czyli umowę między małżonkami regulującą kwestie majątkowe. Przymusowi podpisania intercyzy podlegają osoby wchodzące w związek małżeński po raz drugi, ale warto zastanowić się nad tym także w przypadku pierwszego małżeństwa.

  1. Po ślubie

Nie udało się zabezpieczyć w czasie? Nie musisz martwić się, ponieważ możesz to zrobić także po ślubie. Warto wtedy zwrócić się do prawnika i podjąć decyzję o zmianie umowy małżeńskiej w taki sposób, aby zabezpieczyć swoje interesy.

  1. Własność a wspólność majątkowa

Warto wiedzieć, że w przypadku małżeństwa są dwa rodzaje majątku – własność odrębna i wspólność majątkowa. Własność odrębna dotyczy majątku, który był już uprzednio w rękach jednego z małżonków, lub posiadał jakieś formy zabezpieczenia w umowie, jak np. spadek. Wspólność majątkowa dotyczy natomiast majątku nabytego przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Warto wiedzieć, że niezależnie od ustalonego majątku, małżonkowie odpowiedzialni są solidarnie za zobowiązania.

  1. Ochrona przed roszczeniami

Jeśli obawiasz się roszczeń ze strony małżonka, może Ci pomóc ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Warto wtedy zwrócić się do notariusza, który wyda odpowiednie postanowienie sądowe. Inną formą ochrony są zaświadczenia bankowe potwierdzające Twoją osobistą dyspozycję nad kontem i inwestycjami.

  1. Zachowanie ważnych dokumentów

Warto zawsze zachowywać ważne dokumenty związane z majątkiem, jak np. umowy o pracę, umowy kredytowe czy dokumenty dotyczące zakupu nieruchomości. Niezbędne będą także orzeczenia sądowe, np. dotyczące rozdzielności majątkowej. W przypadku konieczności udowodnienia swoich praw w sądzie, będą one niezbędne.

Podsumowując, zabezpieczenie swoich praw majątkowych w przypadku rozwodu jest niezwykle ważne i warto o tym pamiętać już przed ślubem, jak i w czasie trwania małżeństwa. Warto zwrócić się do prawnika, który pomoże Ci w określeniu najlepszych rozwiązań w danym przypadku i zabezpieczy Twoje interesy.