Dopłaty do czynszu – kto może skorzystać z programu?

DOPŁATY DO CZYNSZU – KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

Podwyżki czynszu to pojęcie, które może wpędzić wielu Polaków w kłopoty finansowe. Na szczęście istnieje program rządowy, który pozwala na uzyskanie dopłat do czynszu. Kto może skorzystać z tego programu?

I. Program „Czyste Powietrze”

Rządowy program „Czyste Powietrze” nie tylko ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce, ale także pomaga Polakom w uzyskaniu dopłat do kosztów ogrzewania. Program obejmuje:

 • wymianę źródła ciepła,
 • docieplenie budynku,
 • poprawę wentylacji.

Wszystkie te działania mają na celu poprawę zdrowia mieszkańców oraz ograniczenie kosztów ogrzewania. Osoby spełniające określone kryteria mogą otrzymać różnego rodzaju dopłaty do kosztów związanych z wymianą źródła ciepła oraz dociepleniem budynku.

II. Dopłaty do czynszu

Osoby, które wynajmują mieszkania i mają problemy z opłacaniem czynszu, również mogą skorzystać z programu dopłat do czynszu. Oto, kto może skorzystać z tej formy wsparcia finansowego:

 • Osoby samotnie wychowujące dziecko lub osoby z niepełnosprawnością,
 • Osoby powyżej 65 roku życia,
 • Osoby posiadające 3 lub więcej dzieci,
 • Mieszkańcy z terenów dotkniętych klęskami żywiołowymi.

III. Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby otrzymać dopłaty do czynszu, należy spełnić szereg warunków:

 • Mieszkasz w danym mieszkaniu przynajmniej 6 miesięcy,
 • Nie przekraczasz określonych limitów dochodów,
 • Twój czynsz przekracza 30% miesięcznego dochodu,
 • Twój czynsz jest na stałe dziełem miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z umową najmu.

IV. Ile można otrzymać?

Wysokość dopłat zależy od indywidualnych potrzeb mieszkańca i uzasadnionej sytuacji materialnej. Maksymalna kwota dopłat wynosi 1232 zł miesięcznie.

V. Jak ubiegać się o dopłaty?

Osoby, które spełniają warunki programu, mogą skorzystać z formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury. Wypełniony formularz należy złożyć w wojewódzkim urzędzie pracy.

Podsumowując, program dopłat do czynszu to szansa na poprawę sytuacji ekonomicznej większości Polaków. Warto zwrócić uwagę na wszystkie dostępne formy wsparcia i skorzystać z nich w razie potrzeby.