Prawa pracownika a umowa o pracę na czas określony i nieokreślony

PRAWA PRACOWNIKA ZWIĄZANE Z UMOWĄ O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY I NIEOKREŚLONY

Umowa o pracę jest dokumentem zobowiązującym pracodawcę i pracownika do spełnienia określonych warunków pracy. W zależności od rodzaju umowy, pracownik ma do dyspozycji różne prawa i zobowiązania wobec swojego pracodawcy. W tym artykule omówimy prawa pracownika związane z umową o pracę na czas określony i nieokreślony.

 1. Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony jest zawierana na określony czas, który został wyznaczony przez pracodawcę i pracownika. Po upływie czasu umówionego, umowa wygasa, chyba że zostanie przedłużona lub zawarta zostanie nowa umowa. Poniżej przedstawiamy prawa pracownika związanego z umową o pracę na czas określony.

 • Prawo do wynagrodzenia – pracownik na umowie o pracę na czas określony ma prawo do wynagrodzenia za wykonaną przez siebie pracę.
 • Prawo do urlopu – pracownik ma prawo do urlopu w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.
 • Prawo do świadczeń socjalnych – pracownik ma prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych udzielanych przez pracodawcę na zasadach obowiązujących w zakładzie pracy.
 • Prawo do odprawy – pracownik na umowie o pracę na czas określony ma prawo do odprawy w przypadku jej przewidzenia w umowie lub w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od pracownika umowa zostaje rozwiązana przed czasem jej zakończenia.
 • Prawo do wypowiedzenia umowy – pracownik ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę przed jej zakończeniem, jeśli przewiduje to umowa lub przepisy prawa.
 1. Umowa o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest zawierana bez wyznaczenia terminu jej zakończenia. Zawierając taką umowę, pracodawca i pracownik zobowiązują się do wykonywania określonych czynności na czas nieokreślony. Poniżej przedstawiamy prawa pracownika związanego z umową o pracę na czas nieokreślony.

 • Prawo do wynagrodzenia – pracownik na umowie o pracę na czas nieokreślony ma prawo do wynagrodzenia za wykonaną przez siebie pracę.
 • Prawo do urlopu – pracownik ma prawo do urlopu w wysokości określonej w przepisach prawa pracy.
 • Prawo do dodatków – pracownik ma prawo do dodatków wynikających z rodzaju i charakteru wykonywanej pracy oraz uzyskanych kwalifikacji.
 • Prawo do odprawy – pracownik na umowie o pracę na czas nieokreślony ma prawo do odprawy w przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn niezależnych od niego lub po okresie zatrudnienia wynoszącym co najmniej trzy lata.
 • Prawo do wypowiedzenia umowy – pracownik ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę przed jej zakończeniem, zachowując okres wypowiedzenia.

Podsumowując, prawa pracownika wynikające z umowy o pracę na czas określony i nieokreślony są różne. Pracownik podpisując umowę o pracę powinien przede wszystkim zapoznać się ze wszystkimi zapisami umowy i przepisami prawa pracy, aby wiedział, na jakie prawa i zobowiązania się naraża. W razie wątpliwości lub naruszenia praw pracownika warto skorzystać z porady prawnej.