Parafia Zgoda Świętochłowice: Informacje o parafii Zgoda w Świętochłowicach

Parafia w Świętochłowicach

Parafia Zgoda to jeden z największych kościołów rzymskokatolickich w miejscowości Świętochłowice. Zlokalizowana jest przy ulicy Katowickiej 149, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego. To dynamiczna i aktywna wspólnota religijna, która skupia wokół siebie setki wiernych.

Historia

Parafia Zgoda w Świętochłowicach została erygowana w 1960 roku. W okresie PRL, miasto rozwijało się bardzo szybko i powstawały nowe osiedla mieszkaniowe. Z tego powodu potrzeba była nowych parafii, które mogłyby zapewnić opiekę duchowną mieszkańcom tych terenów. Pierwszym duszpasterzem był ks. Władysław Ostachowski.

Kościół

Kościół parafialny pw. Świętej Rodziny został wybudowany w latach 1973-1974. To nowoczesny i duży obiekt sakralny, który mieści około 1200 osób. Jego architektura nawiązuje do stylu postmodernizmu. Charakterystyczną cechą kościoła jest duże, okrągłe okno nad ołtarzem, które symbolizuje wyjście na świat.

Duszpasterstwo

Parafia Zgoda to intensywnie działająca wspólnota religijna, oferująca bogatą ofertę duszpasterską dla swoich wiernych. W jej ramach działa wiele grup parafialnych, m.in. parafialny zespół charytatywny, grupa modlitewna, Służba Liturgiczna czy neokatechumenalne drogi. W kościele odprawiane są regularne msze św., rekolekcje, a także adoracje Najświętszego Sakramentu.

Działalność społeczna

Parafia Zgoda aktywnie działa na polu pomocy społecznej, udzielając wsparcia osobom potrzebującym. Współpracuje z Caritas oraz organizuje akcje charytatywne, w ramach których zbierane są dary dla ubogich rodzin, osób starszych, czy chorych.

Kapłani

W parafii Zgoda w Świętochłowicach w posłudze duszpasterskiej pomaga obecnie trzech kapłanów: proboszcz ks. Tadeusz Ślusarczyk, wikariusze – ks. Adrian Ciereszko i ks. Tomasz Lepak.

Warto podkreślić, że parafia Zgoda to miejsce otwarte na innych i przyjaźnie nastawione do okolicznej społeczności. Każdy, kto chce dołączyć do wspólnoty parafialnej, jest serdecznie zapraszany.