Prawo rodzinne: Prawa i obowiązki małżonków i rodziców

Prawa i obowiązki małżonków i rodziców to temat, który dotyczy każdego z nas, zwłaszcza gdy chodzi o założenie rodziny. Prawo rodzinne reguluje wiele kwestii związanych z małżeństwem, rodzicielstwem oraz opieką nad dziećmi. W tym artykule przedstawimy prawa i obowiązki małżonków oraz rodziców.

Prawa i obowiązki małżonków

1.Ślub i zawarcie małżeństwa
Pierwszym krokiem założenia rodziny jest zawarcie małżeństwa. W Polsce, prawo małżeńskie reguluje kodeks cywilny. Warto wiedzieć, że zawarcie małżeństwa to złożenie przed urzędnikiem stanu cywilnego woli o ożenku lub o zamążpójściu przez małżonków. Poza tym, warto pamiętać, że małżeństwo wiąże obowiązki, np. wzajemną pomoc, wierność, wspólną opiekę nad dziećmi.

 1. Podział majątku
  W przypadku małżeństwa, majątek jaki nabyli małżonkowie należy do wspólnoty małżeńskiej, chyba że założyli rozdzielność majątkowa.

 2. Obowiązki wobec siebie
  Małżonkowie mają obowiązek wzajemnej pomocy, a także utrzymywania dobrych relacji. Przede wszystkim należy pamiętać o szacunku wobec drugiej osoby.

Prawa i obowiązki rodziców

 1. Opieka nad dzieckiem
  Pierwszym obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku opieki, bezpieczeństwa i miłości. Według Konwencji o prawach dziecka, każde dziecko ma prawo do wychowania w rodzinie oraz do kontaktu z obydwoma rodzicami.

 2. Utrzymanie dziecka
  Rodzic który nie ma dziecka w swojej opiece, jest zobowiązany wpłacać na konto osoby, która opiekuje się dzieckiem, alimenty. Wysokość alimentów jest ustalana w postanowieniu sądu.

 3. Odpowiedzialność za wychowanie dziecka
  Rodzice są odpowiedzialni za wychowanie dziecka, zgodnie z jego potrzebami. Należy pamiętać, że wychowanie dziecka to nie tylko zapewnianie mu podstawowych potrzeb, ale również edukacja, wychowanie religijne, kulturoznawstwo, i wiele innych wartości.

Podsumowanie
Prawo rodzinne reguluje wiele kwestii związanych z małżeństwem i rodzicielstwem. Małżonkowie mają między innymi obowiązek wzajemnej pomocy oraz zapewnienia sobie wzajemnego szacunku. Rodzice są odpowiedzialni za zapewnienie dziecku miłości, opieki oraz wychowania zgodnie z jego potrzebami.