Prawo podatkowe: Jakie są ulgi i preferencje podatkowe dla przedsiębiorców

Podatki są nieodłącznym elementem funkcjonowania każdego państwa. Każdy przedsiębiorca nie tylko powinien orientować się w przepisach podatkowych, ale także wiedzieć, jakie ulgi i preferencje podatkowe może otrzymać. Dla wielu przedsiębiorców to właśnie możliwość skorzystania z preferencyjnych rozwiązań podatkowych decyduje o wyborze struktury prawniczej swojej firmy. Poniżej przedstawione są najważniejsze ulgi i preferencje podatkowe dla przedsiębiorców.

  1. Zryczałtowany Podatek Dochodowy

ZPD (Zryczałtowany Podatek Dochodowy) to preferencyjne rozwiązanie podatkowe dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą. W przypadku tego rodzaju podatku przedsiębiorcy nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych czy składać deklaracji podatkowych. Opłacają jedynie miesięczne “składki”. Kwota, którą przedsiębiorca płaci w ramach ZPD zależy od rodzaju działalności gospodarczej i wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Warto zaznaczyć, że ten rodzaj ulgi podatkowej mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy zatrudniają nie więcej niż 5 osób i osiągają przychód nieprzekraczający równowartości 2,5 mln euro.

  1. Ulgi związane z inwestycjami

Inwestując w swój biznes, przedsiębiorcy mają także możliwość skorzystania z preferencji podatkowych. W tym wypadku można mówić o tzw. ulgach inwestycyjnych. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na inwestycje w nowoczesne technologie, bądź rozwój np. zakup maszyn czy urządzeń, mogą skorzystać z ulg amortyzacyjnych. W tym wypadku wartości inwestycji można odliczyć od przychodów firmy, a co za tym idzie, zmniejszyć podstawę opodatkowania. Warto pamiętać, że wartościowe inwestycje warto poczynić już na początku działalności, by szybciej odzyskać koszty i uniknąć wysokich podatków.

  1. Preferencje dla przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową.

Jednym z ważnych warunków rozwoju biznesu w dzisiejszych czasach jest branża eksportowa. Polska gospodarka jako kraj rozwijający się oferuje przedsiębiorcom wiele preferencji dla firm eksportujących. Przedsiębiorca, który prowadzi taką działalność, może liczyć na zwolnienia z podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług przez okres 5 lat. Ponadto organy podatkowe dają szereg różnorodnych ulg i zachęt dla firm eksportujących.

  1. Ulgi dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne

W Polsce obowiązuje system nakładający na przedsiębiorców obowiązek zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dlatego istnieją także specjalne preferencje podatkowe dla firm, które zatrudniają osoby niepełnosprawne. Ulgi podatkowe w tym przypadku obejmują koszty związane z przystosowaniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, koszty szkoleń specjalistycznych oraz ulgi podatkowe wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych.

  1. Preferencje dla drobnych przedsiębiorców i start-upów

Zaletami prowadzenia działalności w Polsce jest fakt, że istnieją preferencje dla młodych przedsiębiorców i startupów. Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność, mają szansę skorzystać z ulg dla nowych przedsiębiorców, zwolnień z podatku dochodowego S-corporation, czy również zwolnień z podatku płaconego przez osoby fizyczne. Dzięki temu wszyscy ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność mają spore szanse, by inwestować w swój biznes i tam, gdzie tylko możliwe – otrzymywać wsparcie.

Podsumowując, istnieje wiele ulg i preferencji podatkowych dla przedsiębiorców, które warto wykorzystać. Oczywiście, aby skorzystać z takiej preferencji, warto poznać ją dokładnie i wiedzieć, jakie wymagania trzeba spełnić, aby móc skorzystać z danej ulgi. Warto pamiętać, żeby przygotować się i poznać regulacje dopiero, kiedy prowadzenie biznesu w Polsce nabierze już stabilnego charakteru.