Prawo do informacji publicznej – jak korzystać z tego prawa?

PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ – JAK KORZYSTAĆ Z TEGO PRAWA?

Prawo do informacji publicznej to jedno z kluczowych praw obywatelskich. Umożliwia ono dostęp do informacji dotyczących działalności organów publicznych, dzięki czemu można lepiej kontrolować państwo i jego instytucje oraz przyjrzeć się temu, jak są wydawane publiczne środki. W artykule przedstawimy, jak można skutecznie korzystać z tego prawa.

I. CZYM JEST PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ?

Prawo do informacji publicznej to przede wszystkim możliwość uzyskania od organów publicznych informacji, które nie są tajne, a które zostały zebrane w związku z pełnieniem ich funkcji. Można dzięki temu uzyskać m.in. dokumenty, raporty, analizy i inne materiały odnoszące się do działalności instytucji publicznych.

II. JAKOKORZYSTAĆ Z PRAWA DO INFORMACJI PUBLICZNEJ?

 1. Złożenie wniosku – najprostszym sposobem na uzyskanie informacji jest złożenie wniosku o udostępnienie danych. Wniosek taki należy złożyć do organu, który tę informację posiada. Odpowiedź na wniosek powinna zostać udzielona w ciągu 14 dni od dnia jego złożenia.

 2. Korzystanie z internetu – wiele informacji jest dostępnych w Internecie. Większość organów publicznych prowadzi strony internetowe, na których zamieszczają informacje dotyczące m.in. działań, programów i publikacji. Na stronach internetowych można szukać informacji o budżetach, biznesach związanych z organizacją, przetargach i umowach.

 3. Pytania otwarte – najlepszym sposobem na uzyskanie informacji od naszych przedstawicieli publicznych jest zadanie im pytań podczas spotkań lub debat. Można wtedy uzyskać bezpośrednie i dokładne informacje.

III. KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z PRAWA DO INFORMACJI PUBLICZNEJ?

Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu, czyli zarówno osobom indywidualnym, jak i organizacjom lub firmom.

IV. CO MOŻE BYĆ UZYSKANE PRZY POMOCY PRAWA DO INFORMACJI PUBLICZNEJ?

Korzystając z przysługującego nam prawa do informacji publicznej, można uzyskać wiele istotnych informacji, takich jak:

 • informacje o wykorzystywaniu pieniędzy publicznych,

 • informacje dotyczące polityki,

 • informacje o instytucjach państwowych, takich jak Ministerstwa, Agencje, Biura i Urzędy,

 • informacje o przetargach i umowach, jakie zawierane są z firmami lub innymi podmiotami.

V. JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSKODLA WYKORZYSTANIA PRAWA DO INFORMACJI PUBLICZNEJ?

Dobre przygotowanie wniosku zwiększa szanse na jego zaakceptowanie. Poniżej kilka podstawowych punktów, które należy uwzględnić w takim wniosku:

 • określić, jakie dokładnie informacje chcemy uzyskać i na co chcemy je wykorzystać,

 • sprecyzować daną instytucję, od której żądamy informacji,

 • podać swoje dane, włączając imię i nazwisko lub firmę,

 • umieścić datę i podpis pod wnioskiem.

Podsumowując, prawo do informacji publicznej to kluczowe narzędzie, dzięki któremu można kontrolować organy publiczne i lepiej zapoznać się z ich działalnością. Odpowiednie korzystanie z tego prawa może być bardzo skuteczne w zapewnieniu transparentności działalności organów publicznych.