Prawo do korzystania z likwidacji szkód komunikacyjnych

W wielu przypadkach, posiadanie środków transportu jest niezbędne do codziennego funkcjonowania. Jednak niestety, zdarzają się sytuacje, w których nasz ulubiony samochód, motocykl czy rower ulega uszkodzeniu. W takiej sytuacji, istotne jest aby wiedzieć, jakie mamy prawa w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych.

Przede wszystkim, warto wiedzieć, co rozumie się pod pojęciem szkody komunikacyjnej. Jest to uszkodzenie pojazdu będące wynikiem zdarzenia drogowego, w którym brał udział poszkodowany pojazd. W związku z tym, poszkodowany ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za poniesione straty.

W jaki sposób można ubiegać się o odszkodowanie za szkodę komunikacyjną? Oto kilka wskazówek:

 1. Kontakt z firmą ubezpieczeniową
  Pierwszym krokiem jest powiadomienie firmę ubezpieczeniową, u której posiadamy wykupioną polisę OC. Warto to zrobić jak najszybciej, po wystąpieniu szkody komunikacyjnej. Należy wypełnić wniosek o odszkodowanie, w którym wymieniamy wszystkie szkody, jakie ponieśliśmy w związku z wypadkiem. Warto również załączyć wszelkie dokumenty i dowody, które potwierdzą wysokość poniesionych strat.

 2. Ekspertyza
  Firma ubezpieczeniowa może zlecić ekspertyzę w celu określenia wysokości szkody. W takiej sytuacji, poszkodowany ma prawo do wyboru własnego rzeczoznawcy i zapłacenia mu za usługę. Warto jednak pamiętać, że jeśli firma ubezpieczeniowa nie zaakceptuje wyboru naszego eksperta, to możemy poprosić o zlecenie ekspertyzy nie “przeciwnikowi”, ale np. przedstawicielowi Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych.

 3. Koszty naprawy
  W sytuacji, gdy poszkodowany chce naprawić swój pojazd, to koszty naprawy należy pokryć z otrzymanej od firmy ubezpieczeniowej kwoty. Jeśli koszty naprawy przekraczają wartość samochodu, to firma może zaproponować wypłatę gotówkową zamiast naprawy.

 4. W przypadku, gdy poszkodowany nie ma ubezpieczenia
  Jeśli poszkodowany nie ma wykupionej polisy OC, to warto skontaktować się z firmą ubezpieczeniową sprawcy wypadku i zgłosić szkodę. Jeśli sprawca ma wykupione ubezpieczenie, firma ubezpieczeniowa zobowiązana jest do wypłacenia odszkodowania.

 5. Zasada bezgotówkowej naprawy
  Warto również wiedzieć, że poszkodowany ma prawo do skorzystania z tzw. bezgotówkowej naprawy. Oznacza to, że możemy oddać nasz pojazd do warsztatu wskazanego przez firmę ubezpieczeniową i nie musimy się martwić o koszty naprawy. Wszystko załatwi za nas firma ubezpieczeniowa.

Podsumowując, szkoda komunikacyjna nie musi kończyć się dla nas stratą. Posiadamy wiele praw i możliwości, dzięki którym możemy odzyskać poniesione wcześniej koszty. Warto pamiętać, że należy działać szybko i konsekwentnie, aby uzyskać odszkodowanie w jak najkrótszym czasie.