Prawa konsumenta a reklamacje usług turystycznych

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na wyjazd wakacyjny. Wraz z wzrostem liczby turystów wzrasta też ilość reklamacji dotyczących usług turystycznych. Warto więc znać swoje prawa, aby móc skutecznie ich bronić.

 1. Prawa konsumenta w turystyce

Każdy konsument korzystający z usług turystycznych ma określone prawa. Przede wszystkim, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, ma prawo do otrzymania rzeczy lub usługi zgodnej z umową. Oznacza to, że biuro turystyczne odpowiada za jakość usługi oraz wszelkie jej braki. Konsument ma również prawo do niskiej ceny, odpowiadającej jakości usługi.

 1. Co zrobić w przypadku reklamacji?

Jeśli konsument jest niezadowolony z usług turystycznych, ma prawo do reklamacji. W takiej sytuacji najlepiej skontaktować się z biurem turystycznym i powiadomić o problemie. Jeśli mimo działań biura turystycznego problem nie zostanie rozwiązany, należy zwrócić się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W przypadku reklamacji warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

 • zawsze zachować dowód zakupu oraz wszelką dokumentację związana z wakacjami,
 • zgłosić reklamację jak najszybciej, najlepiej jeszcze na miejscu,
 • dokładnie opisać problem oraz ewentualne koszty poniesione z powodu usterki.
 1. Gdzie szukać pomocy?

W przypadku problemów z biurem turystycznym warto szukać pomocy u organizacji konsumenckich takich jak Stowarzyszenie Konsumentów Polskich czy Fundacja “Kupuj Odpowiedzialnie”. Wspomniane organizacje prowadzą działania związane z ochroną praw konsumentów oraz udzielają pomocy w kontaktach z biurami turystycznymi.

 1. Najczęstsze reklamacje

Do najczęstszych reklamacji dotyczących usług turystycznych należą:

 • niezgodność usługi z umową,
 • brak wymaganych usług,
 • zatajenie informacji o kosztach dodatkowych,
 • nieprzestrzeganie obowiązków przez biuro turystyczne.
 1. Podsumowanie

Prawa konsumenta w turystyce są bardzo ważne i warto o nich pamiętać podczas wyboru i korzystania z usług turystycznych. W przypadku reklamacji warto działać zdecydowanie i konsekwentnie, aby otrzymać satysfakcjonującą rekompensatę. Nie należy się bać szukać pomocy u organizacji konsumenckich, które pomogą nam w walce o swoje prawa.