Odzyskaj swoje należności. Windykacja Rzeszów

Masz problemy z dłużnikiem? Wielokrotnie powtarzane upomnienia nie przynoszą oczekiwanego skutku? Już od długiego czasu zalega Ci z płatnościami? Nie pomagają ani uprzejme prośby, ani konsekwencje, jakimi obarczyłeś kontrahenta? Może nadszedł wreszcie czas na pomoc kancelarii prawnej, która specjalizuje się w windykacji należności? Sprawdź, jak mogą pomóc Ci prawnicy z Rzeszowa.

Czym jest windykacja należności

Wystawiłeś swojemu kontrahentowi fakturę, za którą nie otrzymałeś płatności. Nie pomogły Twoje upomnienia i nie możesz odzyskać swoich pieniędzy. Zablokowałeś mu możliwość kolejnych zakupów czy też skorzystania z Twoich usług bez uregulowania należności, ale to wciąż nie przyniosło efektów. Być może zgłosiłeś go nawet na listę dłużników do jednego z biur informacji gospodarczej. Co dalej? Jak zmusić go do zapłacenia należnej kwoty?

Zjawisko zalegania z płatnościami jest bardzo powszechne. Dzieje się tak najczęściej, gdy przedsiębiorca wystawia kontrahentowi fakturę z odroczonym terminem płatności. Co ciekawe, im dłuższy okres płatności, tym dłużej kontrahenci zwlekają z wpłatą. Nie jest to jedyny powód, dla którego wierzyciele borykają się z tym problemem. Różne życiowe perypetie dłużnika i jego niepewna sytuacja finansowa również mogą przyczynić się do braku pokrycia należności. Jak zatem odzyskać swoją wierzytelność?

Jak wygląda odzyskiwanie długów

Odzyskiwanie wierzytelności najlepiej przeprowadzić z kancelarią prawną, która prowadzi tego typu sprawy. Mają oni doświadczenie, a przede wszystkim wiedzę, która pozwoli uniknąć nieetycznych i nielegalnych sposobów odzyskania długu. Postępowanie windykacyjne może być przeprowadzone na kilka różnych sposobów, a z pomocą prawną jest bardzo skuteczne.

Zwykle proces windykacji zaczyna się od próby osiągnięcia porozumienia między stronami i nazywa się go windykacją polubowną. Jednak jeśli jest ona niemożliwa, wierzyciel może dochodzić swoich praw w sądzie, a ten może nakazać egzekucje majątku dłużnika.

Który sposób windykacji przynosi najlepsze efekty

Często już samo skierowanie pisma prawniczego do dłużnika przyczynia się do odzyskania należności. Kancelaria prawna występuje tu w roli mediatora i prowadzi negocjacje zmierzające do ugody. Oczywiście celem jest nakłonienie dłużnika do spłaty całkowitej należności w jak najkrótszym czasie. Groźba skierowania sprawy do sądu jest jednym ze skuteczniejszych narzędzi windykacyjnych. Jeśli masz problemy z dłużnikiem warto skorzystać z pomocy prawnej.

Jedną z kancelarii w Rzeszowie, świadczących pomoc w odzyskaniu należności jest lexlegisgroup.pl