Prawo cywilne: Jak skutecznie dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych

PRAWO CYWILNE: JAK SKUTECZNIE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH

Naruszenie dóbr osobistych to zjawisko, które niestety nadal jest powszechne w Polsce. Dobra osobiste to elementy składowe naszej wartości jako ludzi, takie jak godność, honor, prywatność, wizerunek czy intymność. Warto wiedzieć, że przepisy prawa cywilnego chronią każdego przed naruszeniem tych dóbr i przewidują możliwość dochodzenia roszczeń z tego tytułu. W artykule postaramy się pokazać, w jaki sposób można w sposób skuteczny dochodzić swoich praw.

 1. Co to są dobra osobiste?

Dobra osobiste to elementy subiektywne, które stanowią składowe naszej integralności. Zostały one wyróżnione w przepisach prawa cywilnego i obejmują takie elementy, jak:

 • godność osobista,
 • wizerunek,
 • prywatność,
 • intymność,
 • dobra sława,
 • prawo do nazwiska.
 1. Jak dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych?

Jeżeli doszło do naruszenia naszych dóbr osobistych, możemy wytoczyć powództwo cywilne. Są jednak pewne kroki, jakie warto podjąć, zanim podejmiemy tę decyzję. Oto one:

 • Skontaktuj się z osobą naruszającą Twoje dobra osobiste – w niektórych przypadkach uda się załatwić sprawę bez konieczności angażowania sądu. Warto wtedy wysłać odpowiednie pismo, w którym poinformujemy osobę, że jej działanie stanowi naruszenie naszych praw i zwrócić się o zaprzestanie owej czynności.

 • Zebrać dowody – przed wsparciem się procesem warto zebrać odpowiednie dowody. Mogą to być takie elementy, jak: dokumentacja medyczna, materiały prasowe, nagrania wideo. Uzyskanie odpowiedniego materiału jest kluczowe dla przebiegu całej sprawy.

 • Skorzystaj z pomocy prawnika – pomoc specjalisty pozwoli nam bezpiecznie i skutecznie dochodzić swojego prawa. Umowa z takim specjalistą będzie gwarancją, że w sprawie podejmiemy odpowiednią akcję i wykorzystamy wszystkie dostępne środki.

 1. Rodzaje roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych

W przypadku dochodzenia roszczen z tytułu naruszenia dóbr osobistych możemy wnieść o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz nakazanie zaprzestania niewłaściwych działań. Oto krótka charakterystyka powyższych roszczeń:

 • Odszkodowanie – wymierzone w rekompensowanie poniesionych szkód finansowych lub majątkowych.

 • Zadośćuczynienie – ma charakter zniwelowania wyrządzonego krzywdy niegodziwym postępowaniem.

 • Nakazanie zaprzestania – celem jest pozbawienie sprawcy możliwości powtarzania naruszającej naszą godność czynności.

 1. Kiedy nie jesteśmy w stanie dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych?

Warto wiedzieć, że nie zawsze dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych jest możliwe. Są jednak przypadki, w których nie otrzymamy satysfakcji, m.in. gdy:

 • Naruszenie doszło za zgodą poszkodowanego,
 • Upłynął zbyt długi czas od momentu naruszenia,
 • Nie posiadamy odpowiednich dowodów,
 • Naruszający działanie miało charakter satyryczny czy karykaturalny.
 1. Podsumowanie

W Polsce każdy ma prawo do ochrony swoich dóbr osobistych. W przypadku ich naruszenia warto pamiętać o kilku krokach – skontaktuj się z naruszającą osobą, zebrać odpowiednie dowody i skorzystać z pomocy prawnika. Uzyskanie odpowiedniego wyniku procesowego może składać się z dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia lub nakazania zaprzestania działań naruszających. Jednakże nie są to jedyne możliwości, o których warto pamiętać.