Prawa konsumenta a umowa na odległość – co warto wiedzieć?

PRAWA KONSUMENTA A UMOWA NA ODLEGŁOŚĆ – CO WARTO WIEDZIEĆ?

W dzisiejszych czasach coraz więcej zakupów dokonujemy drogą internetową, telefoniczną lub korespondencyjną. W takich sytuacjach bardzo ważne jest, aby znać swoje prawa jako konsument. Umowa zawarta na odległość posiada specjalne uregulowania, które mają na celu ochronę interesów nabywcy. Co warto wiedzieć na temat takiej umowy? Oto najważniejsze informacje.

  1. CZYM JEST UMOWA NA ODLEGŁOŚĆ?

Umowa na odległość to umowa zawarta między przedsiębiorcą, a konsumentem, bez wzajemnej obecności stron. Może być zawarta drogą telefoniczną, przez internet lub korespondencyjnie. Przykłady umów na odległość to m.in. zakupy w sklepach internetowych, zamówienia przez telefon, czy subskrypcje czasopism.

  1. PRZED PODPISANIEM UMOWY

Przed podpisaniem umowy na odległość warto dokładnie przeczytać jej warunki oraz poznać ofertę przedsiębiorcy. Wszystkie istotne informacje, takie jak cena, forma płatności, termin dostawy, powinny być jasno opisane w treści umowy lub na stronie internetowej sklepu. Przed dokonaniem zakupu warto także sprawdzić opinie o firmie oraz warunki reklamacji.

Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć konsumentowi niezbędne informacje o produkcie przed zawarciem umowy, takie jak np. właściwości towaru czy sposób jego użytkowania.

  1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpienia od niej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. Nie musi on podawać powodu swojej decyzji, ale musi przesłać przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Warto wiedzieć, że przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić konsumentowi całą sumę zapłaconą za towar, wraz z kosztami jego wysyłki, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  1. REKLAMACJE

W przypadku, gdy towar który otrzymał konsument jest wadliwy lub niezgodny z umową, ma on prawo dokonać reklamacji. Przedsiębiorca ma obowiązek naprawić wadę lub wymienić towar na nowy.

W razie problemów z reklamacją warto kontaktować się z przedsiębiorcą oraz skorzystać z pomocy instytucji monitorujących prawidłowość sprzedaży. Do takich instytucji należą np. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) czy Rzecznik Praw Konsumenta.

  1. PODSUMOWANIE

Umowa na odległość, jak każda inna umowa, wiąże obie strony. Konsumentowi, jako słabszej ze stron, przysługują jednak szczególne prawa, takie jak prawo do odstąpienia od umowy, czy reklamacji. Przed zawarciem umowy warto dokładnie zapoznać się z jej warunkami i niezależnie od tego, czy dokonujemy zakupów przez internet, czy też w tradycyjny sposób, być świadomym swoich praw konsumenta.