Prawo pracy: Jak skutecznie dochodzić roszczeń z tytułu mobbingu i molestowania

W obecnych czasach, kiedy tempo pracy jest bardzo szybkie, a wymagania ciągle rosną, mobbing i molestowanie w miejscu pracy niestety są coraz bardziej rozpowszechnione. Dochodzenie swoich praw w przypadku takich sytuacji nie jest łatwe i wymaga wiedzy o przepisach prawa pracy. Jak skutecznie możemy zatem dochodzić swoich roszczeń z tytułu mobbingu i molestowania?

Zgłoszenie mobbingu i molestowania

Pierwszym krokiem jest niezwłoczne zgłoszenie przypadków mobbingu lub molestowania zarówno przełożonym, jak i działowi HR. W przypadku braku działań ze strony pracodawcy, należy skierować skargę do odpowiednich organów kontrolnych. Warto również zgromadzić jak najwięcej materiałów dowodowych takich jak e-maile, notatki, nagrania lub oświadczenia innych pracowników, którzy byli świadkami przypadków mobbingu lub molestowania.

Procedura dochodzenia roszczeń

Po zgłoszeniu, pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia wewnętrznego dochodzenia w sprawie mobbingu lub molestowania. W przypadku braku działań ze strony pracodawcy lub niezadowolenia z ich efektów, można zgłosić skargę do sądu pracy. Wówczas rozpoczyna się proces dochodzenia roszczeń.

W przypadku wygrania sprawy, pracownik może ubiegać się o odszkodowanie za doznaną szkodę oraz zwrot kosztów procesu. Należy jednak pamiętać, że przedawnienie roszczeń wynosi 3 lata od momentu ich powstania.

Wskazówki jak skutecznie dochodzić roszczeń z tytułu mobbingu i molestowania

  1. Rozpoznanie sytuacji – trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że jesteśmy ofiarą mobbingu lub molestowania. Trzeba znać rodzaje zachowań, które są uważane za tego typu nadużycia.
  2. Gromadzenie materiałów dowodowych – w postaci notatek, e-maili, oświadczeń świadków, zapewnienia danych o świadkach.
  3. Zgłoszenie przypadków – tak do przełożonego, jak i do działu HR.
  4. Współpraca – trzeba zawsze współpracować z pracodawcą wewnętrznie, weryfikując przy tym, w jakim stopniu ta współpraca jest skuteczna.
  5. Skarga do sądu pracy – gdy wewnętrzne środki zawiodą, trzeba złożyć skargę do sądu pracy.

Podsumowanie

Dochodzenie swoich praw w przypadku mobbingu lub molestowania nie jest łatwym zadaniem, ale jest konieczne dla przywrócenia swojego dobrego imienia i otrzymania odszkodowania. Należy zawsze starać się zbierać materiale dowodowe, zgłaszać przypadki i korzystać ze środków, jakie daje prawo pracy. Warto również mieć na uwadze, aby każde zachowanie było zgodne z normami etycznymi i zakładem pracy, aby uniknąć ewentualnych konfliktów.