Prawa pracownika a nadgodziny – co warto wiedzieć?

Prawa pracownika a nadgodziny – co warto wiedzieć?

Nadgodziny są częstym tematem na rynku pracy i przeważnie są oniemych ośmieleniem, gdy zaczyna brakować czasu na wykonanie powierzonych zadań. Dzięki nim pracownik może pomóc w realizacji projektu i zyskać dodatkowe pieniądze. Jednak, co warto wiedzieć o prawach pracownika w kwestii nadgodzin?

 1. Co to są nadgodziny?
  Nadgodzinami określamy pracę wykonywaną poza czasem wskazanym w umowie o pracę jako czas pracy danego dnia, czyli czas pracy wynoszący nie więcej niż 8 godzin w ciągu jednego dnia roboczego oraz nie więcej niż 40 godzin w czasie nie dłuższym niż tydzień.

 2. Czy pracownik jest zobowiązany do wykonywania nadgodzin?
  Pracownik może odmówić wykonywania nadgodzin. Zgodnie z art. 92^1 Kodeksu pracy, pracodawca nie może narzucić pracownikowi wykonywania nadgodzin, jeżeli te wykraczają poza umowę o pracę. Przedłużenie czasu pracy musi być wcześniej uzgodnione z pracownikiem lub wynikać ze zdarzeń losowych.

 3. Jakie są limity wykonywania nadgodzin?
  Przepisy określają limit wykonania nadgodzin przez pracownika w określonym okresie czasu. Do 8 godzin tygodniowo lub 150 godzin rocznie w przypadku pracowników zatrudnionych na pełen etat. W przypadku pracowników zatrudnionych na niepełny etat, limit wynosi 20 godzin w tygodniu lub równowartość 150 godzin w okresie 12 miesięcy. Pracownik nie może pracować więcej niż 3 godziny na dobę w czasie nadliczbowym.

 4. Jakie prawa ma pracownik wykonujący nadgodziny?
  Pracownik wykonujący nadgodziny ma prawo do wynagrodzenia za czas pracy poza granicą normy czasu pracy. Według Kodeksu pracy wynagrodzenie za nadgodziny wynosi 150% stawki godzinowej dla pierwszych nadgodzin oraz 200% stawki godzinowej za każdą następną godzinę pracy powyżej normy.

 5. Czy pracownik może żądać wolnych dni za wykonanie nadgodzin?
  Pracownikowi, który wykonywał nadgodziny, przysługuje czas wolny zamiast dodatkowego wynagrodzenia. Dni wolne należące się pracownikowi ustala pracodawca, a pracownik może skorzystać z nich w terminie wcześniej uzgodnionym. Pracownik nie może być zmuszany do brania wolnych dni w zamian za nadgodziny.

Podsumowując, nadgodziny są z pewnością wyzwaniem dla pracowników, ale ważne jest, aby wiedzieć, jakie prawa przysługują w tej kwestii. Wykonywanie nadgodzin nie powinno wpływać negatywnie na jakość życia pracownika, jego prywatność i odpoczynek. Pracodawcy powinni podchodzić do tej kwestii z dużą uwagą i w taki sposób, aby obie strony skorzystały z takiej formy wynagradzania i powiększenia zespołu.