Prawo do usunięcia danych osobowych z internetu

Czy można w ogóle usunąć swoje dane z internetu? Jakie są przepisy regulujące to zagadnienie? Czy istnieje prawo do bycia zapomnianym? W niniejszym artykule spróbujemy odpowiedzieć na te i wiele innych pytań.

  1. Prawo do prywatności a internet

W dobie cyfrowej powszechności naszych danych w sieci, każdy z nas powinien szczególnie zwrócić uwagę na zagadnienie ochrony prywatności. Wprowadzenie RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych) było krokiem w dobrą stronę, jednak problem usunięcia swoich danych z internetu wciąż pozostaje nierozwiązany.

  1. Przepisy regulujące usunięcie danych z internetu

Warto zaznaczyć, że prawo do usunięcia danych osobowych z internetu wynika z art. 17 RODO. Zgodnie z tym przepisem, osoba, której dane osobowe zostały przetworzone, ma prawo do ich usunięcia. Jest to tzw. ‘prawo do bycia zapomnianym’. Nie oznacza to jednak pełnej usunięcia naszych danych z internetu. Najczęściej dotyczy to sytuacji, kiedy dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, lub gdy wycofujemy zgodę na ich przetwarzanie.

  1. W jakich przypadkach można skorzystać z ‘prawa do bycia zapomnianym’?

W sytuacjach, kiedy nasze dane osobowe nie są już potrzebne, możemy zwrócić się do administratora danych z wnioskiem o ich usunięcie. Dotyczy to np. sytuacji, kiedy zrezygnujemy z korzystania z usług danego serwisu internetowego. Innym przypadkiem może być publikacja informacji, której nie udzieliliśmy w sposób dobrowolny lub informacji, które są nieaktualne i mogą zaszkodzić naszemu wizerunkowi. Możemy wtedy złożyć wniosek o usunięcie tych danych z internetu.

  1. Kiedy administrator danych może odmówić usunięcia danych?

Administrator danych ma prawo odmówić usunięcia danych w sytuacjach, gdy są one potrzebne do celów obrony przed roszczeniami, wynikającymi z przepisów prawa lub gdy są one niezbędne do zaspokojenia celów publicznych.

  1. Jak skorzystać z prawa do usunięcia danych z internetu?

Aby skorzystać z prawa do usunięcia danych z internetu, warto w pierwszej kolejności wypełnić formularz kontaktowy lub wysłać e-mail do administratora danych, z zapytaniem o usunięcie danych. Warto również pamiętać o konieczności złożenia wniosku w sposób jednoznaczny, dokładny i jasny. W przypadku braku odpowiedzi, lub niezadowalającej, warto skorzystać z pomocy prawnika.

Wniosek o usunięcie danych osobowych z internetu zgodnie z RODO wciąż budzi wątpliwości, jednak jest to nasze prawo, którego możemy domagać się w przypadkach, gdy nasza prywatność jest zagrożona lub gdy nasze dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem. Warto pamiętać jednak, że nie zawsze jest to w pełni możliwe, a także, że wprowadzone przepisy nie dotyczą wszystkich przypadków.