Prawo administracyjne: Jak ubiegać się o świadczenia i zasiłki

W polskim systemie prawnym istnieje wiele możliwości uzyskania pomocy finansowej oraz innych świadczeń od państwa. Oczywiście jednak nie są to świadczenia, do których każdy ma automatyczne prawo – zwykle wymagane jest spełnienie określonych wymagań oraz procedura ubiegania się o daną pomoc.

W przypadku większości świadczeń konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku i spełnienie określonych warunków. Zdarza się także, że wymagany jest udział w szkoleniach lub spotkaniach, podczas których wyjaśniane są warunki uzyskania danego świadczenia.

Poniżej przedstawione zostaną niektóre podstawowe informacje na temat ubiegania się o świadczenia i zasiłki oraz procedur, jakie towarzyszą temu procesowi.

 1. Rodzaje świadczeń i zasiłków

W Polsce istnieje wiele rodzajów świadczeń i zasiłków, z których można skorzystać. Do najważniejszych z nich należą:

 • Zasiłek dla bezrobotnych
 • Świadczenia rodzinne
 • Zasiłek chorobowy
 • Świadczenia emerytalne i rentowe
 • Zasiłek dla osób niepełnosprawnych
 • Zasiłek dla samotnych rodziców
 1. Warunki uzyskania świadczeń i zasiłków

Aby uzyskać konkretne świadczenie lub zasiłek, konieczne jest spełnienie określonych wymagań. W przypadku większości zasiłków i świadczeń wymagane są takie dokumenty jak: zaświadczenie o niezdolności do pracy, decyzja o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, potwierdzenie statusu bezrobotnego, itp.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że w przypadku niektórych zasiłków istnieją limity wiekowe lub dochodowe. W przypadku świadczeń rodzinnych na przykład nie można przekroczyć określonego limitu dochodu na jedno dziecko, w przypadku zasiłku dla bezrobotnych – ustalony jest maksymalny wiek osoby ubiegającej się o ten zasiłek.

 1. Wypełnianie wniosków i proces ubiegania się o świadczenie lub zasiłek

Proces ubiegania się o świadczenie lub zasiłek zazwyczaj zaczyna się od wypełnienia i złożenia odpowiedniego wniosku. Wnioski te są zwykle dostępne w miejscowościach zamieszkania lub na stronach internetowych instytucji, które są odpowiedzialne za wypłatę danego świadczenia.

Po wypełnieniu wniosku oraz zebraniu niezbędnych dokumentów, należy złożyć je w miejscu wyznaczonym w instrukcji lub na stronie internetowej. W przypadku niektórych zasiłków wymagany jest udział w spotkaniach lub szkoleniach.

 1. Czas oczekiwania na decyzję

Po złożeniu wniosku i dokumentów procedura ubiegania się o konkretny zasiłek bądź świadczenie zwykle potrwa od kilku dni do kilku tygodni. W przypadku świadczeń rodzinnych lub emerytalnych proces ten może trwać nawet kilka miesięcy.

Warto zaznaczyć, że decyzję w sprawie przyznania świadczenia lub zasiłku podejmuje instytucja, która jest odpowiedzialna za ich wypłatę. W przypadku gdy wniosek zostanie odrzucony lub wartość przyznanej pomocy będzie niższa od oczekiwanej – można dokonać odwołania od decyzji.

 1. Podsumowanie

Ubieganie się o świadczenia i zasiłki zwykle nie jest prostym procesem i wymaga spełnienia określonych warunków oraz wypełnienia wszystkich wymaganych formalności. Zachęcamy jednak do korzystania ze świadczeń, na które każdy z nas może ubiegać się w przypadku wystąpienia konkretnych sytuacji życiowych, które wymagają na przykład doraźnej pomocy finansowej.