Prawo konsumenckie: Jak dochodzić swoich praw w przypadku wadliwego towaru

W dzisiejszych czasach zakupy stają się coraz częściej dokonywane w sieci, co z jednej strony ułatwia nam życie, ale z drugiej strony niesie ze sobą pewne ryzyko. Kupując produkt online, nie mamy możliwości obejrzenia go na żywo, dotknięcia czy przymierzenia. Często też nie znamy dokładnych parametrów, które są ważne dla naszej decyzji zakupowej. Co więc zrobić, gdy ostatecznie okazuje się, że towar, który dostaliśmy, jest wadliwy? W tym artykule postaram się przedstawić, jakie kroki warto podjąć, by zrealizować nasze prawa, które przysługują nam jako konsumentom.

  1. Sprawdź, na czym polega usterka

Pierwszym krokiem w przypadku wadliwego towaru powinno być dokładne sprawdzenie, jakiej usterki jest on poddany. W przypadku produktu wadliwego, konieczne jest jak najszybsze zorientowanie się, co jest nie tak i jak duży jest problem. Często okazuje się, że usterka jest niewielka i można ją naprawić samodzielnie, a w przypadku większych usterek konieczne jest skontaktowanie się ze sprzedawcą.

  1. Skontaktuj się ze sprzedawcą

W przypadku, gdy samodzielne usunięcie wady nie jest możliwe, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Konieczne jest przedstawienie mu swojego problemu, a także podanie informacji o zakupie oraz otrzymanym produkcie. W wielu przypadkach sprzedawca udzieli nam informacji, jakie dalsze kroki powinniśmy podjąć, by zrealizować swoje prawa.

  1. Zgłaszaj usterki w terminie

Zgłoszenie usterki powinno nastąpić najszybciej jak to możliwe po zauważeniu problemu. W przypadku produktów trwałych, przewidziany jest dwuletni termin na zgłoszenie usterki, a w przypadku produktów nietrwałych – sześciomiesięczny. W przypadku przekroczenia terminu na zgłoszenie usterki, możemy stracić prawo do reklamacji.

  1. Reklamacja a zwrot

W przypadku towaru, który okazuje się wadliwy, mamy prawo do dokonania reklamacji, co oznacza, że sprzedawca jest zobowiązany do naprawienia oderwanego produktu lub do jego wymiany na nowy. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, mamy prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy, które zostały nam przez sprzedawcę przelane.

  1. Kontakt z Inspekcją Handlową

W przypadku, gdy reklamacja zostaje odrzucona lub w ogóle nie jest uwzględniana, jako klienci mamy prawo do skontaktowania się z Inspekcją Handlową, która jest organem odpowiedzialnym za ochronę interesów konsumentów. W przypadku, gdy zostanie potwierdzona naruszenie prawodawstwa, sąd może nałożyć na sprzedawcę kary finansowe lub zakazać sprzedaży wadliwych produktów.

Podsumowując, w przypadku zakupów online czy też po prostu w sklepie stacjonarnym, warto pamiętać o swoich prawach, które przysługują nam jako konsumentom. W przypadku wadliwego towaru, należy działać szybko i skutecznie, a także pamiętać o konieczności zachowania terminów na zgłaszanie usterki.