Prawa rodziców a opieka nad dzieckiem po rozwodzie

Dobra współpraca a dobro dziecka
Po rozwodzie, często pojawia się problem z ustaleniem, który z rodziców ma prawo do opieki nad dzieckiem oraz na jakich zasadach powinna być ona realizowana. W oparciu o ustawę o postępowaniu w sprawach rodzicielskich, rodzice powinni wspólnie ustalać sposób opieki nad dzieckiem. Najważniejsze jednak w tym procesie jest zapewnienie dobrego samopoczucia dziecka, dlatego ważna jest dobra współpraca między obojgiem rodziców.

Prawa rodziców
Dopuszczalne jest, aby po rozwodzie jeden z rodziców miał wyłącznie prawo do sprawowania władzy nad dzieckiem, ale bardziej rozwiązaniem preferowanym jest wspólna opieka nad dzieckiem. Obydwaj rodzice mają równe prawa w tym zakresie. W przypadku niespełnienia obowiązków przez jednego z rodziców, np. zapewnienia dziecku opieki i żywienia, drugi rodzic ma prawo do wystąpienia o ustanowienie kuratora dla dziecka. Wówczas jego zadaniem będzie kontrolowanie prawidłowego wypełnianie przez rodzica obowiązków wobec dziecka.

Co obejmuje opieka nad dzieckiem?
Opieka nad dzieckiem nie dotyczy jedynie zapewnienia mu miejsca zamieszkania, ale iocięcia jeszcze wiele innych aspektów życia dziecka, jak np. kwestii związanych ze szkołą, wychowaniem, czy wyjazdami na wakacje. Oczywiście, rodzic z któym dziecko zamieszkuje, pośrednio nadzoruje również wydatkowanie pieniędzy na dziecko. Powinien jednak na bieżąco konsultować z drugim rodzicem wszystkie większe wydatki podejmowane na rzecz dziecka.

Planowany czas spędzania z dzieckiem
W przypadku, gdy jedno z rodziców nie ma prawa do sprawowania władzy rodzicielskiej, zaplanowanie czasu spędzanego z dzieckiem musi być uzgodnione. Jeśli zaś rodzice wspólnie sprawują władzę rodzicielską, to planowanie czasu spędzanego z dzieckiem powinno odbywać się w sposób naturalny i w taki sposób, aby dziecko nie odczuwało przymusu.

Miejsce zamieszkania dziecka
W przypadku, gdy jedno z rodziców ma wyłączne prawo do sprawowania władzy rodzicielskiej, to miejsce, w którym dziecko zamieszka zostanie wskazane przez tego rodzica. W przypadku współzamieszkiwania rodziców, miejsce zamieszkania dziecka zostanie wspólne ustalone przez obojga rodziców.

Podsumowanie
Zawarcie małżeństwa to ważne wydarzenie w życiu człowieka, które powinno być poprzedzone poważnym namysłem nad własnymi emocjami i oczekiwaniami. Niestety, wiele związków się rozpada i wtedy pojawiają się trudności. Jednakże, to rodzice powinni przede wszystkim skupić się na dobru swojego dziecka. Wspólna opieka nad dzieckiem po rozwodzie wymaga konieczności uzgodnienia wielu kwestii. Należy pamiętać jednak o tym, że ważne jest przede wszystkim dobre samopoczucie dziecka i wspólne działania dla jego najlepszego.