Prawo do wizyty i kontaktu z dzieckiem a odmowa stosowania się do orzeczenia sądu

Prawo do wizyty i kontaktu z dzieckiem a odmowa stosowania się do orzeczenia sądu

ROZPRAWIENIE SIĘ Z ODMIENNYMI SYTUACJAMI RODZINNYMI
W dobie rozwijającej się problematyki zaburzeń rodzinnych, coraz większość postępowania sądowego dotyczy właśnie rodzin i dzieci. Nierzadko dochodzi do konfliktu między rodzicami, którym trudno jest osiągnąć konsensus, co do opieki nad dziećmi oraz sposobu wychowania. W takiej sytuacji sąd rodzinny obowiązanym jest do wydania ostatecznego orzeczenia w sprawie. Jednak co się dzieje, gdy jeden z rodziców odmawia stosowania się do orzeczenia dotyczącego prawa do wizyty i kontaktu z dzieckiem?

KONSEKWENCJE NIEROZPOCZYNANIA KONTAKTÓW
Zgodnie z polskim prawem, każde dziecko ma prawo do kontaktu z obydwoma rodzicami oraz pozostałymi członkami rodziny, którzy nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej. W przypadku odmowy ustalenia kontaktów, sąd ma możliwość zlecenia ich ustalenia przez Kuratora Sądu. Mimo to zdarza się, że jeden z rodziców nie przestrzega orzeczeń sądu. W takiej sytuacji, drugi z rodziców może wnioskować o zaostrzenie kary pieniężnej nakładanej na drugiego rodzica za bezprawne uniemożliwianie telefonicznego lub osobistego kontaktu z dzieckiem.

NIESTOSOWANIE SIĘ DO ORZECZENIA SĄDU – ZWIĄZANE KARY
Jeśli jednak kara pieniężna próżna okazuje się nieskuteczna, to wówczas sąd będzie musiał wykorzystać inne środki prawne w celu egzekucji postanowień orzeczenia. W pierwszej kolejności sąd może zastosować karę grzywny lub grzywny z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. Na drugim etapie, może nastąpić zastosowanie przymusu bez ograniczeń – w przypadku, gdy wszystkie pozostałe środki się wyczerpią, sąd może nakazać przeprowadzenie przeprowadzenia siłowego wejścia do mieszkania.

MOŻLIWOŚĆ WYCOFANIA PRAW RODZICIELSKICH
Ostatecznym środkiem, po wszystkich innych nieskutecznych kategoriach sankcji, sąd może rozważyć wycofanie władzy rodzicielskiej z jednego z rodziców. Oczywiście, jest to ostateczność, która jest stosowana tylko w skrajnych przypadkach, na przykład przy ujawnieniu poważnych problemów związanych z uzależnieniem od narkotyków lub alkoholu. Decyzję taką będą musieli podjąć specjalni specjaliści z dziedziny prawa rodzinnego, którzy przeanalizują każdą sprawę indywidualnie.

KOMENTARZ EKSPERTA
Jak podkreśla Anna Nowak – specjalistka ds. prawa rodzinnego, najczęściej orzeczenie sądu o kontaktach z dzieckiem kończy konflikt między rodzicami, jednakże zdarzają się sytuacje, gdy jeden z rodziców odmawia dostępu do dziecka, stosując różnego rodzaju sztuczki. W takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest egzekucja przymusu przez wizytatora sądowego. Warto podkreślić, że orzeczenie sądu jest wiążące dla obu rodziców i każde odstępstwo od niego będzie powodować konsekwencje prawne.