Redakcja książki i tekstów naukowych

Wielu osobom wydaje się, że napisanie książki jest bardzo proste. Jeśli mają ciekawy pomysł zabierają się za pracę. Lekkie pióro jest bardzo istotne w przypadku beletrystyki, natomiast teksty naukowe wymagają języka profesjonalnego i niejednokrotnie konsultacji innych specjalistów z danego zakresu. Jednak to nie wszystko, gdyż pozostaje czuwanie nad ty, by w książce nie było zarówno błędów merytorycznych, jak i ortograficznych. Dlatego bardzo ważną osobą przy tworzeniu publikacji jest redaktor książki.

 

Czym zajmuje się redaktor książki?

 

W przypadku wydawnictwa redaktor naczelny, czyli wydawca decyduje o tym, czy dana książka zostanie wydrukowana. Istotne znaczenie ma zarówno oryginalność dzieła, jak również temat, który może się sprzedać, bo czytelnicy także mają swoje określone preferencje. Jednak autor nie jest pozostawiony sam sobie, gdyż może skorzystać z pomocy redaktora książki. Jest on bezpośrednim współpracownikiem, który jako pierwszy otrzymuje szkice rozdziałów, czy już napisane treści, nanosi swoje uwagi i konsultuje je z autorem. Zajmuje się również korektą, jeśli znajduje nieścisłości czy błędy merytoryczne ma obowiązek zasugerować to autorowi. Jeśli chodzi o wszelkie zmiany nie dotyczące oczywistych błędów w fabule, czy co gorsza błędów historycznych, to zawsze ostateczny głos ma autor książki. Jednak będąc początkującym pisarzem warto słuchać sugestii redaktora, zwłaszcza gdy w danym kształcie wydawnictwo nie chce zdecydować się na publikację. Profesjonalna redakcja i korekta redaktora książki pozawala autorowi uczyć się na własnych błędach i stawać się coraz lepszym rzemieślnikiem, a później nawet mistrzem w swoim fachu.


Profesjonalna redakcja książek: https://www.lubimyprzecinki.pl/redakcja/


Usługi redaktorskie dotyczące redakcji tekstów naukowych

 

Usługi redaktora tekstów nie dotyczą jedynie beletrystyki i pilnowania chronologii, czy odpowiedniej kontynuacji wątków, ale również publikacji naukowych. Redakcja tekstów naukowych wymaga znajomości danej dziedziny naukowej. Redaktor musi zapoznać się choćby z wycinkiem zagadnień opisywanych przez autora. Dobrze jeśli ma już doświadczenie w redakcji tekstów w danym zakresie. Oczywiście najważniejszą kwestią jest pilnowanie, by zdania nie były zbyt rozbudowane, tak by książkę dobrze się czytało. Przy tym wszystkim musi być zachowany język profesjonalny, dlatego taka redakcja nie jest prosta.


Korekta i redakcja prac doktorskich: https://www.lubimyprzecinki.pl/prace-doktoranckie/