Sprzęt w sieci

Adres ip jest indywidualnym numerem każdego urządzenia, pozwalającym na wzajemną komunikację między takimi urządzeniami jak drukarka, laptop, telefon, inteligentny telewizor itd. Mówiąc prościej ip jest identyfikatorem sieciowym każdego komputera. Własny, odrębny identyfikator jest absolutnie niezbędny, aby wszystkie sprzęty znajdujące się w sieci globalnej lub lokalnej ( biura, dom, hotel, restauracja itd.) mogły się wzajemnie ze sobą komunikować.

 

Niemal każdy ze sprzętów koduje dane pod postacią pewnych kombinacji cyfr. Dla własnej świadomości warto wiedzieć, że dowolny adres ip nie identyfikuje konkretnego urządzenia działającego w lokalnej czy globalnej sieci, a jedynie jego miejsce w sieci. Wiele osób zadaje sobie pytanie mój ip jest przyznany mi na stałe? I tak i nie istnieją bowiem urządzenia, którym numer taki przypisywany jest na stałe np. drukarka w biurze, czytnik kodu kresowego w supermarkecie i wszystkie inne urządzenia, mające za zadanie pełnienie stałej, niezmiennej funkcji. Stałe ip w sieci najczęściej dostają te urządzenia, które przebywają w niej niezmiennie cały czas.