Zakaz konkurencji w umowie o pracę – jakie są ograniczenia?

Zakaz konkurencji w umowie o pracę – jakie są ograniczenia?

Umowa o pracę jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego zatrudniona osoba wykonuje pracę na rzecz pracodawcy. W umowie tej często pojawia się klauzula dotycząca zakazu konkurencji, która zabezpiecza interesy pracodawcy. Jednakże, istnieją pewne ograniczenia, które mają na celu zapewnienie ochrony pracowników oraz przeciwdziałanie nadużyciom ze strony pracodawcy. Poniższy artykuł przedstawia najważniejsze informacje na ten temat.

  1. Zakaz konkurencji – czym jest?

Zakaz konkurencji to klauzula, która może być zawarta w umowie o pracę. Jej celem jest zabezpieczenie interesów pracodawcy przed odsunięciem klientów na rzecz konkurencji. Oznacza to, że po zakończeniu pracy u danego pracodawcy, pracownik nie może wykonywać podobnej działalności na własną rękę lub stanowić konkurencji dla swojego byłego pracodawcy.

  1. Ograniczenia zakazu konkurencji

Zakładanie własnej firmy może być jednym z marzeń wielu osób. Jednakże, umowa o pracę często zawiera konkretny zakaz konkurencji, który może stanowić barierę dla wykonywania własnej działalności. Ograniczenia te dotyczą czasu, miejsca oraz rodzaju wykonywanej pracy. Pracownik może być zmuszony do czekania z rozpoczęciem działalności nawet przez kilka lat.

Ograniczenia dotyczące miejsca i rodzaju pracy są związane z przewidywaniami pracodawcy co do konkurencji, którą może stanowić dany pracownik. Zakazać można działalności prowadzonej w tym samym sektorze lub miejscu, w którym działa pracodawca. Ograniczenia te nie mogą jednak uniemożliwić pracownikowi znalezienia pracy w okolicy czy też na rynku, który jest pomocniczy w stosunku do głównego rynku prowadzonej działalności.

  1. Zakaz konkurencji i umowa o dzieło

W przeciwieństwie do umowy o pracę, umowy o dzieło nie podlegają szczegółowym regulacjom w kwestii zakazu konkurencji. Jednakże, prawo pracy określa pewne ograniczenia dotyczące wykonywania innej pracy na rzecz innych podmiotów.

  1. Kompensata finansowa

W umowie o pracę można przewidzieć klauzulę dotyczącą kompensaty finansowej za zakaz konkurencji. Oznacza to, że w zamian za zobowiązanie się do niepodawania się do konkurencji przez określony czas, pracownik otrzymuje wynagrodzenie. Kompensata powinna wynosić od 20 do 30 proc. wynagrodzenia, a jej wysokość powinna być uzależniona od czasu trwania zakazu konkurencji.

  1. Wniosek

Ochrona pracowników jest kluczowym elementem prawa pracy, dlatego zakaz konkurencji został uregulowany w szczególny sposób. Pracodawcy mają prawo do zabezpieczenia swoich interesów, ale muszą to robić w sposób adekwatny do sytuacji oraz w ostrożny sposób. Zakaz konkurencji nie może uniemożliwić pracownikowi znalezienia zatrudnienia czy prowadzenia własnego biznesu. Dlatego też, klauzula ta musi zostać starannie pomyślana i doprecyzowana w umowie o pracę.