Prawa konsumenta a reklamacje usług – jak dochodzić swoich praw?

Prawa konsumenta a reklamacje usług – jak dochodzić swoich praw?

Każdy konsument, korzystając z usług, ma prawo do ich jakości i bezpieczeństwa. Niestety, czasami zdarza się, że sprzedawcy nie spełniają swoich zobowiązań, a usługi są niedoskonałe. W takiej sytuacji klienci powinni wiedzieć, jakie prawa im przysługują i jak je egzekwować.

 1. Prawa konsumenta wobec usługodawców

Każdy konsument ma prawo do dostarczenia usługi zgodnie z zawartą umową, w sposób profesjonalny i zgodny z prawem. W przypadku gdy usługa jest wadliwa lub niezgodna z umową, konsument może:

 • Zgłosić reklamację i zażądać naprawy albo wymiany usługi na nową bez dodatkowych kosztów.
 • Zwrócić się o zmniejszenie ceny, albo o odstąpienie od umowy i zwrot pieniędzy.
 • Żądać odszkodowania za poniesione szkody.
 1. Jak złożyć reklamację?

Aby skutecznie złożyć reklamację, powinniśmy:

 • Przygotować dokumenty potwierdzające zawarcie umowy i zakup usługi.
 • Opisać dokładnie w czym polega problem i dodać kupony fiskalne lub paragony.
 • Przesłać reklamację na adres usługodawcy za pomocą poczty tradycyjnej, mailowej lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej firmy.
 1. Jakie formalności musimy dopełnić?

Usługodawca ma 14 dni na odpowiedź na reklamację. Może poprosić o okazanie oryginałów dokumentów lub odesłać nam uwagę odmowną. W przypadku, gdy sprzedawca zgadza się na naszą reklamację, powinien dokonać naprawy lub wymiany usługi w ciągu 30 dni. W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawca ma 14 dni na zwrot pieniędzy.

 1. Kiedy można odwołać się do inspekcji ochrony konsumentów?

Jeśli usługodawca nie uwzględni naszej reklamacji lub ignoruje nasze żądania, możemy skontaktować się z inspekcją ochrony konsumentów. W takiej sytuacji warto przygotować jak najwięcej dokumentów potwierdzających nasze racje.

 1. Podsumowanie

Prawa konsumenta wobec reklamacji usług są bardzo ważne i warto znać je dobrze. Wszystkie formalności muszą być przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa i należy dokładnie przygotować dokumenty potwierdzające nasze racje. Pamiętajmy, że nasze prawa trzeba egzekwować i nie należy rezygnować pomimo początkowego trudu.