Prawo do zapomnienia w internecie

I. Wstęp
Świat internetu w ciągu ostatnich lat uległ niezwykłej metamorfozie. Z tradycyjnie postrzeganej platformy komunikacyjnej, stał się miejscem, w którym kształtuje się nasza tożsamość, podejmujemy decyzje zakupowe, prowadzimy biznes oraz nawiązujemy kontakty. Jednakże, wraz z możliwością kreowania swojego wizerunku, w internecie pojawił się problem, jakim jest nadmierny dostęp do informacji o naszej przeszłości. Często prowadzi to do sytuacji, w której osoby z przeszłością, która już została zapomniana przez społeczność, są nadal kojarzone z pewnymi wydarzeniami lub zachowaniami. Dlatego też, coraz głośniej mówi się o potrzebie wprowadzenia prawa do zapomnienia w internecie, które miałoby pomóc w ochronie prywatności i zapobieganiu krzywdzącej wykorzystywaniu informacji o przeszłości.

II. Prawo do zapomnienia – co to takiego?

 1. Prawo do zapomnienia polega na prawie jednostki do złożenia wniosku o usunięcie określonych informacji z sieci, które naruszają jej prywatność lub są nieaktualne.
 2. W 2014 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości ustanowił prawo do zapomnienia w internecie, które dotyczy terenu Unii Europejskiej. Jednak dyrektywy te są wyzwaniem zarówno dla prywatności w internecie, jak i wolności prasy i działalności biznesowej.

III. Zalety prawa do zapomnienia

 1. Chroni prywatność i godność jednostki
 2. Zmniejsza możliwość szantażu i manipulacji informacyjnej
 3. Pomaga w ochronie reputacji i przyszłych karier.

IV. Wyzwania implementacji

 1. Definicja “informacji nieaktualnych” jest niejasna.
 2. Dyrektywy wprowadzają szereg wyjątków, takich jak prasa, której nie obowiązuje prawo do zapomnienia. To stwarza obawy o ograniczenie wolności prasy i wypowiedzi.
 3. Dyrektywy wymagają od robotów internetowych, aby usuwały określony spis linków – to prowadzi do zmniejszenia widoczności strony i ograniczenia dostępności informacji.

V. Sprawiedliwe rozwiązanie

 1. Konieczne jest znalezienie równowagi, która pozwoli na ochronę prywatności jednostki oraz zapobieganie nadmiernemu ograniczeniu wolności prasy i wypowiedzi.
 2. Potrzeba lepszej definicji, co oznacza “informacja nieaktualna”.
 3. Osoba, która wnosi o usunięcie informacji, powinna dokładnie wyjaśnić, jakie informacje i dlaczego należy usunąć.
 4. Roboty internetowe powinny mieć możliwość usuwania konkretnych linków, a nie całych stron.

VI. Podsumowanie
Prawo do zapomnienia w internecie jest krokiem w kierunku ochrony prywatności i godności jednostki, jednak ustanowienie dyrektyw związanych z wprowadzeniem tego prawa nie jest łatwe. Konieczne jest znalezienie równowagi między ochroną prywatności, a wolnością prasy i działalności biznesowej. Dopiero wtedy możliwe będzie wprowadzenie prawa do zapomnienia w internecie, które będzie uwzględniało prawa wszystkich stron.