Prawa pacjenta a odmowa udzielenia świadczeń medycznych

Prawa pacjenta a odmowa udzielenia świadczeń medycznych

W dzisiejszych czasach zazwyczaj nie ma problemów z uzyskaniem pomocy medycznej. Jednakże, zdarzają się sytuacje, kiedy pacjentowi zostaje odmówione udzielenia pomocy medycznej. W tym artykule omówimy prawa pacjenta w takich przypadkach oraz kroki, jakie należy podjąć, by otrzymać niezbędną pomoc medyczną.

 1. Prawa pacjenta

Każdy pacjent ma prawo do otrzymania pomocy medycznej. Prawa te zostały uchwalone przez Światową Organizację Zdrowia oraz przyjęte przez różne kraje jako podstawę opieki medycznej.

Oto niektóre prawa pacjenta:

 • Prawo do nieszkodzenia: pacjenci powinni być objęci opieką medyczną, która nie wprowadza ryzyka dodatkowych szkód.
 • Prawo do równości: pacjenci powinni być traktowani zgodnie z ich potrzebami, niezależnie od ich wieku, płci, rasy, orientacji seksualnej czy statusu społecznego.
 • Prawo do informacji: pacjenci powinni otrzymać pełną informację o swoim stanie zdrowia, diagnozie, leczeniu oraz skutkach ubocznych leków.
 • Prawo do brania decyzji: pacjenci powinni mieć prawo do decydowania o swoim własnym leczeniu oraz do otrzymania pomocy w podejmowaniu decyzji, jeśli tego potrzebują.
 • Prawo do prywatności: pacjenci powinni mieć prawo do prywatności i informacji poufnych.
 1. Odmowa udzielenia pomocy medycznej

Niestety, zdarzają się sytuacje, kiedy pacjentowi odmawia się pomocy medycznej, np. ze względów finansowych lub wyznaniowych. Istnieją jednak środki, jakie należy podjąć, by chronić swoje prawa.

Oto kilka możliwych przyczyn odmowy udzielenia pomocy medycznej:

 • Brak lub błędna interpretacja dokumentacji medycznej: lekarz może odmówić pomocy medycznej, jeśli nie ma dostępu do potrzebnej dokumentacji medycznej lub jeśli dokumentacja jest błędna lub nieczytelna.
 • Brak zasobów medycznych: w niektórych przypadkach, jak np. w przypadku pandemii, zasoby medyczne mogą być zbyt wąskie, by sprostać możliwościom leczenia wszystkich pacjentów.
 • Wykluczenie ze względów etycznych: niektórzy lekarze mogą odmówić pomocy medycznej, jeśli jest to sprzeczne z ich wyznaniem religijnym lub etycznym.
 1. Co zrobić przy odmowie pomocy medycznej?

W przypadku odmowy pomocy medycznej należy:

 • Zapytać, dlaczego odmówiono pomocy.
 • Zapytać o inne możliwości leczenia.
 • Korzystać z prawa do decydowania o swoim własnym leczeniu lub skorzystać z pomocy bliskich lub prawników.
 • Złożyć skargę lub uzyskać poradę prawno-medyczną.
 1. Złożenie skargi

Jeśli pacjent uzna, że jego prawa zostały naruszone, może złożyć skargę na lekarza lub placówkę medyczną do organu nadzoru, np. do inspekcji sanitarnej. Skargi mogą mieć wpływ na ocenę pracy lekarzy oraz ostrzec innych pacjentów przed potencjalnymi nieprawidłowościami.

 1. Podsumowanie

Prawa pacjenta są niezwykle ważne, szczególnie w przypadku odmowy pomocy medycznej. Pacjenci powinni być świadomi swoich praw oraz korzystać z nich, gdy te są naruszane. Odpowiednie podjęcie działań może zapobiec nieprawidłowościom w pracy lekarzy oraz ułatwiać udzielanie pomocy medycznej.