Prawo do reklamacji towaru w sklepie

Masz niezadowalający towar? Skorzystaj z prawa do reklamacji!

Reklamacja towaru to proces, w którym konsument zgłasza sprzedawcy, że zakupiony towar nie spełnia jego oczekiwań, jest uszkodzony lub posiada wady. Prawo do reklamacji towaru w sklepie zapewnia konsumentom pewność, że w przypadku zakupu produktu, który nie odpowiada opisowi czy charakterystyce, będą mieli możliwość żądania naprawy, wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy.

 1. Co to jest reklamacja i w jakich sytuacjach można z niej skorzystać?

Reklamacja towaru to proces, w którym konsument zgłasza sprzedawcy, że zakupiony towar posiada wady, jest uszkodzony lub nie spełnia jego oczekiwań. Konsument ma prawo do reklamacji w sytuacji, gdy:

 • towar posiada wady wykonania lub montażu, które uniemożliwiają jego prawidłowe użytkowanie,
 • towar posiada wady, które powstały w trakcie eksploatacji,
 • towar różni się od opisu lub charakterystyki na etykiecie lub w reklamie,
 • towar jest niekompletny lub brak w nim elementów objętych opisem.
 1. Jak zgłosić reklamację towaru?

Konsument powinien zgłosić wadę towaru sprzedawcy możliwie szybko po jej zauważeniu. Można to zrobić osobiście, telefonicznie, pisemnie lub przez e-mail. Zgłoszenie powinno zawierać opis wady towaru oraz żądanie (naprawy, wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy). Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

 1. Jakie są prawa konsumenta w przypadku reklamacji towaru?

Konsument ma prawo do:

 • bezpłatnej naprawy towaru,
 • wymiany towaru na nowy lub wolny od wad,
 • odstąpienia od umowy, czyli zwrotu pieniędzy za towar,
 • obniżenia ceny towaru.

W przypadku naprawy lub wymiany towaru, sprzedawca ma obowiązek wykonać te czynności w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument ma prawo do zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

 1. Jakie są obowiązki sprzedawcy w przypadku reklamacji towaru?

Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację konsumenta w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Jeśli towar posiada wadę, sprzedawca ma obowiązek:

 • naprawić wadę towaru w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji,
 • wymienić wadliwy towar na nowy lub wolny od wad,
 • zwrócić pieniądze za towar.

Jeśli sprzedawca nie wykona jednej z powyższych czynności, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu pieniędzy.

 1. Jakie są ograniczenia w prawie do reklamacji towaru?

Konsument nie ma prawa do reklamacji towaru w przypadku:

 • towarów zepsutych lub uszkodzonych przez niewłaściwe użytkowanie lub przechowywanie,
 • towarów, których wady były widoczne przy zakupie i zostały zaakceptowane przez konsumenta,
 • towarów sprzedawanych w ramach wyprzedaży.

Podsumowując, prawo do reklamacji towaru w sklepie to niezbędne narzędzie dla konsumentów, które zapewnia im ochronę i pewność w przypadku dobierania towarów. Konsument powinien pamiętać o swoich prawach i bez wahania korzystać z nich w przypadku stwierdzenia wadliwego towaru. Natomiast sprzedawcy powinni przestrzegać prawa konsumentów i dokładnie informować ich o warunkach zwrotów towarów.