Jakie są prawa wynajmującego a zwrot kaucji?

Wynajmujący ma wiele praw związanych z kaucją, którą otrzymuje od najemcy. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest kaucja. Jest to depozyt pieniężny, który wynajmujący pobiera od najemcy na poczet zapewnienia mu zwrotu mieszkania w stanie nienaruszonym po wygaśnięciu umowy najmu.

  1. Wysokość kaucji

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów i najemców wysokość kaucji nie może przekroczyć wartości trzymiesięcznego czynszu. Wynajmujący ma prawo ustalić wysokość kaucji, ale musi pamiętać o tym limicie.

  1. Co zawiera kaucja

Wynajmujący ma prawo pobierać kaucję na pokrycie zaległych opłat za czynsz, uszkodzeń mieszkania czy wydatków związanych z przeprowadzką najemcy. Jest to ustalone w umowie najmu.

  • Warto zaznaczyć, że wynajmujący nie może pobierać kaucji na pokrycie opłat administracyjnych, np. za gotowanie wody, korzystanie z telewizji czy internetu.
  1. Termin zwrotu kaucji

Wynajmujący musi dokonać zwrotu kaucji w terminie 14 dni od daty wygaśnięcia umowy najmu. Nie oznacza to jednak, że pieniądze automatycznie zostaną zwrócone, gdyż wynajmujący ma prawo do sprawdzenia stanu mieszkania i mogą zostać pobrane opłaty za ewentualne uszkodzenia.

  • Jeśli wynajmujący nie zgodzi się na zwrot kaucji, powinien poinformować o tym najemcę w ciągu 14 dni od daty wygaśnięcia umowy.
  1. Interesowanie się losem kaucji

Najemca ma prawo w każdej chwili pytać o los swojej kaucji i domagać się zwrotu. Wynajmujący jest zobowiązany udzielić informacji na temat stanu mieszkania oraz kwoty, która ma zostać zwrócona.

  • Jeśli wynajmujący nie odpowiada na pytania związane z kaucją, najemca ma prawo skontaktować się z sądem lub innym organem na rzecz ochrony praw lokatorów i najemców.
  1. Co zrobić w przypadku nieścisłości

Jeśli najemca uważa, że wynajmujący pobiera nieuzasadnioną kwotę kaucji lub nie zwraca jej w terminie, może złożyć skargę do organu ochrony praw lokatorów i najemców.

  • Jeśli sąd uzna, że wynajmujący działał niezgodnie z prawem, może on zostać zobowiązany do zwrotu kaucji z odsetkami oraz zapłaty odszkodowania za opóźnienie.

Podsumowując, wynajmujący ma wiele praw związanych z kaucją. Musi on pamiętać o realizowaniu swoich obowiązków i informowaniu najemcy o stanie mieszkania. Jednocześnie najemca ma prawo do wglądu w dokumentację związaną z kaucją oraz do domagania się zwrotu w przypadku nieprawidłowości.