Prawa pacjenta a odmowa udzielenia świadczeń medycznych

Prawa pacjenta a odmowa udzielenia świadczeń medycznych

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta każdy pacjent ma zagwarantowane prawo do równego traktowania i dostępu do pełnej opieki zdrowotnej, bez względu na środki finansowe czy status społeczny. Jakie prawa przysługują pacjentowi w przypadku odmowy udzielenia świadczeń medycznych?

 1. Prawo do informacji
  Pacjent ma prawo do pełnej informacji na temat swojego stanu zdrowia, diagnozy oraz proponowany sposób leczenia. Powinien być także poinformowany o przyczynach odmowy udzielenia świadczeń medycznych oraz alternatywnych rozwiązaniach.

 2. Prawo do odmowy leczenia
  Pacjent ma prawo do odmowy wybranej przez lekarza metody leczenia. Jednakże poinformowany o skutkach takiej decyzji oraz konsekwencjach dla jego zdrowia.

 3. Odwołanie się od decyzji lekarza
  Jeśli pacjent otrzymał odmowę udzielenia świadczeń medycznych, ma prawo do odwołania się do władz szpitala lub placówki medycznej bądź skorzystania z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta.

 4. Prawo do wyboru lekarza
  Pacjent ma prawo do wyboru lekarza czy specjalisty, których widzi jako najlepszych dla swojego zdrowia i leczenia.

 5. Pacjent jako partner
  Pacjent jest partnerem w procesie leczenia i ma prawo do decydowania o swoim zdrowiu i swojej przyszłości. Lekarz jest tylko jego doradcą i powinien uszanować jego decyzje.

W przypadku naruszenia powyższych praw przez lekarza lub placówkę medyczną, pacjent ma prawo do złożenia skargi i zajęcia się tą sprawą przez właściwe organy. Pamiętajmy, że opieka zdrowotna to usługa, którą pacjent jest uprawniony otrzymać, a nie łaskę udzielenia. Lekarz i placówka medyczna są zobowiązani do przestrzegania praw pacjenta i dostarczenia mu profesjonalnej i skutecznej opieki zdrowotnej.