Prawo pracy: Najważniejsze informacje dla pracowników

Prawo pracy: Najważniejsze informacje dla pracowników

W Polsce każdy pracownik powinien dobrze znać swoje prawa związane z zatrudnieniem. Zawieranie umów o pracę, wynagrodzenie, czas pracy, urlopy, zwolnienia – to tylko niektóre z kwestii, które reguluje prawo pracy. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji dla pracowników.

Zawieranie umów o pracę

Umowa o pracę to podstawa każdej pracy. Zawierana jest na czas określony lub nieokreślony. W umowie muszą być określone m.in.: strony umowy, rodzaj i charakter pracy, miejsce i czas jej wykonywania oraz wynagrodzenie. Pracownik przed podpisaniem umowy ma prawo do jej dokładnego zapoznania się.

Wynagrodzenie

To, ile zarabia pracownik, zależy od kilku czynników, takich jak staż pracy, rodzaj umowy czy rodzaj wykonywanej pracy. Minimalne wynagrodzenie na terenie Polski wynosi obecnie 2 800 zł brutto. Nałożone są też obowiązki na pracodawców, które regulują, jakie jeszcze wynagrodzenie minimalne muszą wypłacać.

Czas pracy

Praca powinna być wykonywana w określonych godzinach. Długość czasu pracy i wymiar urlopów regulują przepisy Kodeksu pracy. Dopuszczone są nadgodziny, ale tylko pod pewnymi warunkami, przede wszystkim zgodnie z umową o pracę.

Urlopy

Każdy pracownik ma prawo do urlopu. Liczba dni wolnego zależy od stażu pracy w danym zakładzie oraz od rodzaju umowy o pracę. W przypadku umów na czas określony liczba dni wolnego wynosi 1/12 przysługującej liczby urlopowej wraz z każdym miesiącem pracy lub w całości po zakończeniu umowy. W przypadku umów na czas nieokreślony urlop lub ewentualne rekompensaty za urlop niewykorzystany powinny być uwzględnione w umowie o pracę.

Zwolnienia

Zwolnienie z pracy może nastąpić z powodu rozwiązania umowy o pracę przez jedną z dwóch stron, redukcji etatów, całkowitej likwidacji zakładu pracy czy też z powodu niewykonywania na czas powierzonych obowiązków. Pracownik w takiej sytuacji ma prawo do otrzymania dokumentów pracy oraz należnego wynagrodzenia za czas odpracowany.

Podsumowując, każdy pracownik powinien znać swoje prawa związane z zatrudnieniem. Umowa o pracę, wynagrodzenie, czas pracy, urlopy czy zwolnienia to tylko niektóre z kwestii, które reguluje prawo pracy. Przestrzeganie tych przepisów jest korzystne zarówno dla pracodawcy, jak i dla zatrudnionego pracownika.