Dlaczego warto opatentować swój wynalazek? Naruszenie własności intelektualnej – kancelaria patentowa Warszawa. Patenty europejskie

Każdy, kto wymyśli bądź wynajdzie coś wyjątkowego, czego jeszcze nikt inny nie wynalazł, może starać się o patent na swój pomysł. Od momentu zgłoszenia swojego patentu w urzędzie patentowym, przez 20 lat można pobierać opłaty za wykorzystywanie swojego pomysłu. Po tym czasie wynalazek przechodzi do własności publicznej i możliwym jest wówczas, aby korzystać z pomysłu do woli. Osoby, które chcą zgłosić swój wynalazek mogą skorzystać z pomocy, jaką świadczy kancelaria patentowa i świadomie podjąć najlepszą decyzję.

 

Prawo pozwala na to, by zgłaszać patenty nie tylko w Polsce, ale także patenty europejskie, które mają znacznie większy zasięg. Jeśli ktoś wykorzysta czyjś pomysł bez uiszczania stosownych opłat, naraża się na naruszenie własności intelektualnej, co jest wykroczeniem karalnym, a w dochodzeniu swoich praw może pomóc kancelaria patentowa. Warszawa jest miastem, w którym działa kilka takich kancelarii, których specjalnością jest naruszenie własności intelektualnej zarówno dotyczącej wynalazków zarejestrowanych w Polskim Urzędzie Patentowym, jak również obejmujące patenty europejskie.