Jakie są prawa najemcy a zwrot kosztów remontu mieszkania?

PRAWA NAJEMCY A ZWROT KOSZTÓW REMONTU MIESZKANIA

Wynajmowanie mieszkania jest coraz popularniejsze w Polsce, a związane z tym problemy związane z remontem i wyposażeniem mieszkania stają się coraz bardziej palące. Aby ułatwić najemcom poruszanie się w tym temacie, postanowiliśmy przyjrzeć się prawom, jakie przysługują najemcy w związku z remontem mieszkania i zwrotem poniesionych kosztów.

  1. W jakich sytuacjach najemca ponosi koszty remontu?

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów i najemców, najemca ma obowiązek utrzymywać wynajmowane lokale w należytej kondycji i dokonywać drobnych napraw. Koszty takich napraw nie powinny jednak przekraczać jednej trzeciej czynszu. W przypadku większych napraw, np. związanych z uszkodzeniem instalacji czy remontem kuchni, koszty ponosi zazwyczaj właściciel.

  1. Jakie prawa przysługują najemcy w związku z remontem?

Jeśli jednak najemca chce wprowadzić większe zmiany w mieszkaniu, na przykład przemalować ściany czy wymienić wyposażenie kuchenne, musi uzyskać na to zgodę właściciela. W przypadku braku zgody, może wnioskować o przeprowadzenie takiego remontu na koszt właściciela. Warto jednak wiedzieć, że nawet jeśli właściciel wyrazi zgodę na remont, to nie powinien on przekraczać wartości trzyletniego czynszu.

  1. Czy najemca może domagać się zwrotu kosztów poniesionych na remont?

Jeśli remont został przeprowadzony na koszt najemcy zgodnie z wytycznymi wynikającymi z umowy najmu, to nie ma możliwości żądania zwrotu poniesionych kosztów. Sytuacja wygląda jednak inaczej w przypadku, gdy remont został przeprowadzony na koszt właściciela. W tym przypadku, najemca może żądać zwrotu kosztów poniesionych na materiały i usługi związane z remontem. W szeregu przypadków, zwrot tych kosztów może zostać rozłożony na raty, które będą pokrywane wraz z kolejnymi czynszami.

  1. Jakie dokumenty należy zachować?

Aby móc ubiegać się o zwrot kosztów remontu, warto zachować dokumentację dotyczącą przeprowadzonej inwestycji. Wymagane dokumenty to faktury, umowy z wykonawcą oraz dokumenty potwierdzające opłacenie usług i zakupione materiały.

  1. Podsumowanie

Wynajem mieszkania wiąże się ze ścisłymi regulacjami dotyczącymi remontów i napraw. Najemca ma obowiązek utrzymywać mieszkanie w należytej kondycji i dokonywać drobnych napraw na własny koszt. W przypadku większych napraw, koszty ponosi zazwyczaj właściciel. Jeśli natomiast najemca chce przeprowadzić większe zmiany, musi uzyskać na to zgodę właściciela, a remont nie może przekroczyć wartości trzyletniego czynszu. W przypadku remontów przeprowadzonych na koszt właściciela, najemca ma możliwość żądania zwrotu kosztów poniesionych na materiały i usługi. Zacznij więc zbierać dokumentację dotyczącą przeprowadzonego remontu, aby w razie potrzeby móc ubiegać się o zwrot kosztów.