Jakie są prawa autorskie i jak je chronić

PRAWA AUTORSKIE: CZYM SĄ I DLACZEGO SĄ WAŻNE
Prawa autorskie to prawa, jakie przysługują twórcom dzieł artystycznych i intelektualnych, takich jak książki, artykuły, muzyka, filmy czy zdjęcia. Oznacza to, że osoba ta jest jedyną, która może decydować o spożytkowaniu danego utworu oraz korzystaniu z niego przez innych. Ochrona praw autorskich zapewnia autorowi wynagrodzenie za jego twórczość, a także kontrolę nad jej wykorzystywaniem przez innych. Bez praw autorskich, twórcy nie mieliby żadnej motywacji do tworzenia, ponieważ nie mieliby gwarancji, że ich praca nie zostanie wykorzystana bez ich zgody lub bez odpowiedniego wynagrodzenia.

CO CHRONIĄ PRAWA AUTORSKIE I NA CZYM POLEGA ICH OCHRONA
Prawa autorskie chronią konkretne wytwory artystyczne i intelektualne, takie jak: oryginalne dzieła literackie, artystyczne, muzyczne, filmy, programy komputerowe oraz bazy danych. Ochrona praw autorskich polega na zapewnieniu twórcy kontroli nad sposobem, w jaki jego dzieło jest wykorzystywane. Ochrona ta obejmuje między innymi:

 • prawo do kopiowania i dystrybucji utworu
 • prawo do decydowania o modyfikacjach w utworze
 • prawo do publicznego wystawiania i wykonywania utworu

JAK CHRONIĆ PRAWA AUTORSKIE
Aby chronić swoje prawa autorskie, należy podjąć kilka kroków:

 1. REJESTRACJA PRAC I UTWORÓW – w Polsce nie istnieje obowiązkowa rejestracja prac i utworów, jednak jest to zalecane, ponieważ umożliwia ona w razie potrzeby udowodnić, że dana praca jest twórczością autora. Rejestracja ta może odbywać się poprzez:
 • zgłoszenie utworu do Urzędu Patentowego RP
 • umieszczenie informacji o utworze na stronie internetowej autora
 • zapisanie utworu na nośniku cyfrowym wraz z datą i nazwiskiem autora.
 1. UMIESZCZANIE ZNAKÓW WODNYCH lub SPECJALNYCH KODÓW – powszechnym sposobem ochrony praw autorskich jest umieszczenie na utworze specjalnego znaku wodnego, podpisu autora lub specjalnego kodu, który jest trudny do usunięcia lub zmiany. Przypomina to system zabezpieczeń stosowany na banknotach.

 2. USTALENIE LICENCJI – to warunek użytkowania danego utworu. Należy określić warunki i zasady związane z korzystaniem z utworu, pozwalające innym osobom na jego używanie w danym zakresie, jednak jednocześnie uprawnienia te nie powinny kolidować z prawem autorskim autora.

 3. MONITOROWANIE INTERNETU – w dzisiejszych czasach jeden z najczęstszych sposobów naruszania praw autorskich to korzystanie z utworów publikowanych w internecie bez zgody ich właściciela. W celu ochrony praw autorskich, warto regularnie monitorować sieć, w celu ujawnienia przypadków naruszenia własności intelektualnej.

 4. UDZIELANIE LICENCJI – umożliwienie korzystania z własnych utworów innym osobom może okazać się doskonałym sposobem na zwiększenie zasięgu czy wpływów. Warto jednak pamiętać o określeniu warunków tychże licencji, aby nie naruszać swoich własnych praw autorskich.

Podsumowując, prawa autorskie to jeden z najważniejszych aspektów tworzenia dzieł artystycznych i intelektualnych. Ich ochrona to absolutny podstawowy warunek do wolnego i kreatywnego rozwoju dziedzin związanych z kulturą. Warto pamiętać, że każdy kto stworzył jakiś autorski utwór powinien się starać o zapewnienie sobie pełni jego praw autorskich w celu ochrony swojego dzieła.