Prawa konsumenta a reklamacje usług finansowych

Prawa konsumenta a reklamacje usług finansowych

W dzisiejszych czasach coraz więcej usług finansowych jest dostępnych dla konsumentów. Jednakże, zdarza się, że usługi te nie spełniają oczekiwań klientów i wymagają reklamacji. W takim przypadku warto znać swoje prawa jako konsumenta i umieć je wykorzystać.

 1. O co chodzi w reklamacji usług finansowych?
  Reklamacja to formalna procedura, którą przeprowadza się w celu wyrażenia niezadowolenia z usługi, a w ostateczności – domagania się rekompensaty finansowej za poniesione szkody. W reklamacji powinny zostać wymienione konkretnie zgłaszane problemy, a także oczekiwany sposób ich rozwiązania.

 2. Jakie prawa przysługują konsumentom w reklamacjach usług finansowych?
  Konsument ma prawo do rzetelnej informacji o usłudze, a także do jej prawidłowego wykonania. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z usługą konsument ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu 30 dni od jej złożenia. W przypadku uzasadnionych wymagań związanych z reklamacją usługi finansowej, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy z tytułu niezgodności usługi z umową.

 3. Co zrobić w przypadku odrzucenia reklamacji przez usługodawcę?
  W przypadku odrzucenia reklamacji przez usługodawcę, konsument ma prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną konsumentów, a także do skorzystania z pomocy adwokata lub organizacji doradczych.

 4. Jakie aspekty należy uwzględnić w reklamacji usługi finansowej?
  Reklamacja usługi finansowej powinna zawierać m.in.:

 • dokładny opis problemu z usługą,
 • okoliczności, w jakich dany problem wystąpił,
 • daty i sposoby składania reklamacji, a także odpowiedzi na nie,
 • oczekiwania wobec rozwiązania zgłoszonego problemu.
 1. Jakie rodzaje usług finansowych powinny być poddane reklamacjom?
  Każda usługa, która nie spełnia oczekiwań konsumenta, powinna zostać poddana procesowi reklamacyjnemu. Dotyczy to m.in.:
 • kredytów,
 • ubezpieczeń,
 • lokat,
 • kont bankowych,
 • kart kredytowych.

Podsumowując, warto pamiętać o swoich prawach jako konsumenta w przypadku niezadowolenia z usługi finansowej. Reklamacja to formalny sposób jej wyrażenia, a także możliwość uzyskania rekompensaty finansowej. Ważne jest też, aby zgłaszać problemy z usługą finansową niezwłocznie, gdyż każda sprawa może mieć określony termin przedawnienia.