Prawa pracownika a umowa o pracę i umowy cywilnoprawne

Prawa pracownika a umowa o pracę i umowy cywilnoprawne

Umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne to dwa typy umów, które mogą zawiązać pracodawcy i pracownicy. Zanim jednak pracownik podpisze jakąkolwiek umowę, warto zastanowić się na jakich prawach się opiera.

  1. Prawa pracownika wynikające z umowy o pracę

Umowa o pracę, zgodnie z prawem pracy, to umowa między pracodawcą, a pracownikiem, która określa podstawowe warunki zatrudnienia. Należą do nich takie zagadnienia jak wynagrodzenie, czas pracy, urlopy, zakres obowiązków pracownika oraz wymagania i oczekiwania ze strony pracodawcy.

Niejako automatycznie z podpisaniem umowy o pracę, pracownikowi przysługują związane z nią prawa. Do najważniejszych z nich zaliczy się:

  • prawo do odpoczynku – pracownik ma prawo do odpoczynku po wypracowaniu określonej w umowie liczby godzin.
  • prawo do wypowiedzenia umowy – pracownik ma prawo do wypowiedzenia umowy o pracę i nie musi do tego podawać powodu swojej decyzji.
  • prawo do urlopu – wszyscy pracownicy, którzy podpisali umowę o pracę mają prawo do urlopów w państwowym terminie.
  1. Prawa pracownika wynikające z umów cywilnoprawnych

Umowy cywilnoprawne to kontrakty na wykonywanie określonych usług, zlecenia lub dzieła. Przy zawieraniu umowy cywilnoprawnej pracownik nie zostaje pracownikiem etatowym, a dostawcą usług.

Przed podpisaniem umowy cywilnoprawnej, pracownik powinien pamiętać o tym, że nie będzie miał zagwarantowanych takich samych praw jakie wynikają z umowy o pracę. Wśród niej można wymienić takie zagadnienia:

  • brak prawa do zwolnienia lekarskiego – w umowach cywilnoprawnych pracownik nie ma prawa do takiego zwolnienia, co może wpłynąć negatywnie na jego zdrowie i dobre samopoczucie.
  • brak prawa do urlopu – przepisy prawne nie przewidują prawa do urlopu w przypadku umów cywilnoprawnych.
  • brak praw związanych z wypowiedzeniem umowy – w przypadku umowy cywilnoprawnej, pracownik nie ma prawa do wypowiedzenia kontraktu bez uzasadnienia swojej decyzji.

Podsumowanie

Podpisując umowę o pracę, pracownik zyskuje szereg przywilejów i praw, regulowanych przez przepisy prawne. W przypadku umów cywilnoprawnych, prawa pracowników są znacznie bardziej ograniczone i muszą liczyć się z tym, że nie mają zagwarantowanych takich samych praw jakie wynikają z umów o pracę. Przed podpisaniem umowy, warto dokładnie zastanowić się nad jej warunkami i rozważyć, czy lepiej podpisać umowę o pracę, czy zawrzeć kontrakt cywilnoprawny.