Jakie są prawa najemcy a remont lokalu

Od kiedy najemcy wynajmują mieszkanie lub lokal, często sprawą priorytetową jest jego wyposażenie i aranżacja według swojego gustu. Jednak, jeśli chcą dokonać jakichkolwiek zmian, warto wiedzieć, jakie prawa posiadają i jakie kroki powinni podjąć, aby wszystko zostało zgodnie z prawem i nie było problemów z właścicielem. W tym artykule przedstawiamy, jakie są prawa najemcy a remont lokalu.

 1. Najemcy mogą dokonać drobnych, kosmetycznych zmian w lokalu bez zezwolenia właściciela
  Najemcy mają prawo dokonywać drobnych zmian w lokalu, takich jak malowanie ścian, zmiana oświetlenia lub montaż półek, bez konieczności zgłaszania tego do właściciela lub zarządcy lokali. Jednakże, należy wiedzieć, że te zmiany powinny być odwracalne, tzn. że bez trudu można je cofnąć do stanu poprzedniego.

 2. W przypadku większych zmian, należy uzyskać zgodę właściciela
  W przypadku większych zmian, takich jak przemeblowanie pokoju czy wymiana drzwi, należy uzyskać zgodę właściciela lub administratora nieruchomości. Właściciel może postawić warunki, na jakich changementy będą mogły zostać dokonane, ale może też po prostu odmówić zgody na zmiany. Wynajmujący ma prawo nie wyrazić zgody na remont, zwłaszcza gdy ingerencja ta pogarszałaby stan mieszkania lub ma niekorzystny wpływ na stan techniczny budynku.

 3. Właściciel powinien ponieść koszty remontu
  Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać lokum w dobrym stanie technicznym. To oznacza, że za naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów i urządzeń odpowiada właściciel. W przypadku, gdy remont został wykonany po uprzedniej akceptacji przez właściciela, koszty remontu powinny zostać pokryte przez właściciela nieruchomości.

 4. Najemcy mają prawo do zwrotu kosztów za remont
  Gdy najemca dokonał remontu na własny koszt, ale zmiany te uważane są za trwałe i nieodwracalne, ma prawo do otrzymania zwrotu kosztów. Należy jednak pamiętać, że najemca musi posiadać dowody związane z przeprowadzonym remontem i musi mieć zgodę właściciela lub zarządcy na przeprowadzenie zmian.

 5. Po zakończeniu najmu, należy przywrócić mieszkanie do stanu, w którym było w momencie przekazania
  Najemcy mają obowiązek przywrócenia lokalu do stanu, w którym był w momencie przekazania. Oznacza to, że należy usunąć wszelkie zmiany wprowadzone w lokalu podczas wynajmu, chyba że właściciel wyraził zgodę na pozostawienie ich w lokalu.

Wnioski
Właściciel ma pierwszeństwo przy ustalaniu zasad dotyczących remontu. W przypadku drobnych zmian, nie wymagających dużej (lub wcale) ingerencji w mieszkanie, najemcy mogą działać według uznania. W przypadku większych remontów jednak, należy skontaktować się z właścicielem lokalu, uzyskać zgodę na przeprowadzenie zmian i ustalić, kto ponosi koszty naprawy. Właściciel ma prawo odmówić zgody na zmiany, co należy uszanować. Po zakończeniu wynajmu należy przywrócić lokal do stanu, w którym był w momencie przekazania.