Prawa konsumenta a gwarancje i rękojmia

Prawa konsumenta w zakresie gwarancji i rękojmi

Każdy konsument ma prawo do zakupu produktów bez wad i wad ukrytych. Warto jednak wiedzieć, jakie są prawa konsumenta w przypadku, gdy produkt okazuje się posiadać wady. W takich sytuacjach pomocne są gwarancje oraz rękojmia, które stanowią podstawowe instrumenty ochrony konsumentów. Poniżej znajdują się informacje na temat obu tych instytucji prawa cywilnego.

Gwarancja jako dodatkowy instrument ochrony konsumentów

Gwarancja to dobrowolne zobowiązanie producenta lub sprzedawcy do naprawy lub wymiany wadliwego produktu na nowy. W wyniku gwarancji konsument otrzymuje zapewnienie, że w przypadku pojawienia się wad w określonym czasie od daty zakupu, będzie miał prawo do naprawy lub wymiany produktu na nowy.

Gwarancja może być udzielana na określony czas lub bezterminowo, w zależności od decyzji sprzedawcy czy producenta. Istotne jest jednak, aby konsument dokładnie przeanalizował warunki gwarancji i w razie jakichkolwiek niejasności zwrócił się do sprzedawcy lub producenta.

Rękojmia jako podstawowe prawo konsumenta

W przypadku braku gwarancji na produkt, istotnym instrumentem ochrony konsumentów jest rękojmia. Rękojmia to podstawowe prawo konsumenta, które daje mu prawo do złożenia reklamacji na produkt, gdy ten posiada wady lub wady ukryte.

Reklamacja powinna być złożona w ciągu 2 lat od daty zakupu produktu i może skutkować naprawą, wymianą produktu na nowy lub zwrotem należności za sprzedany produkt. Warto jednak pamiętać, że w celu skutecznej reklamacji konieczne jest zachowanie dowodu zakupu oraz dostarczenie wadliwego produktu do sprzedawcy.

Jakie prawa przysługują konsumentowi w przypadku gwarancji i rękojmi?

Przede wszystkim, konsument ma prawo do reklamacji w przypadku wadliwego produktu, zarówno w przypadku gwarancji, jak i rękojmi. Ponadto, w ramach gwarancji konsument ma prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, jeśli w okresie obowiązywania gwarancji pojawią się wady.

W przypadku rękojmi konsument ma prawo do przede wszystkim do naprawy lub wymiany produktu na nowy, jednak w przypadku, gdy naprawa lub wymiana są niemożliwe, konsument ma prawo do zwrotu całości lub części należności za produkt.

Podsumowanie

Prawa konsumenta stanowią podstawowe instrumenty ochrony konsumentów w przypadku pojawienia się wadliwych produktów. Gwarancja i rękojmia są dwoma instrumentami, które w dużym stopniu pomagają konsumentowi w takich sytuacjach. Warto jednak pamiętać, aby dokładnie przeczytać warunki gwarancji oraz zachować dowód zakupu, co ułatwi reklamację w przypadku rękojmi.