Prawa najemcy a podwyżki czynszu – jak się bronić?

Prawa najemcy a podwyżki czynszu – jak się bronić?

W Polsce coraz większą popularnością cieszy się wynajmowanie mieszkań. Wynika to m.in. z braku zdolności kredytowej, chęci uniknięcia zobowiązań finansowych i wolności od dbania o mieszkanie. Niestety, wiąże się to z ryzykiem związanym z podwyżką czynszu przez wynajmującego. Co zrobić, gdy właściciel chce zwiększyć wartość czynszu? Sprawdź, jakie prawa przysługują najemcy i jak się bronić.

  1. Prawo do wiedzy

Przede wszystkim jako najemca masz prawo do wiedzy. Oznacza to, że wynajmujący jest zobowiązany poinformować Cię o planowanej podwyżce czynszu z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Informacja ta powinna być udzielona na piśmie, choć same umowy z reguły przewidują samoograniczenie podstawienia podwyżki. Jeśli wynajmujący naruszy ten obowiązek, możesz się obronić przed płaceniem podwyższonego czynszu.

  1. Sprawdź, czy podwyżka jest zgodna z prawem

Podwyżka powinna być zgodna z prawem. Zgodnie z przepisami polskiego prawa, wynajmujący może podwyższyć czynsz, ale tylko wtedy, gdy taka możliwość jest przewidziana w umowie. Jeśli jednak wynajmujący chce znacznie podnieść czynsz, warto przyjrzeć się treści umowy i jeśli stwierdzisz, że nie jest zgodna z obowiązującymi przepisami – możesz ten fakt zgłosić do sądu.

  1. Umowa na stałe

Jeśli Twój wynajmujący podpisuje z Tobą umowę na stałe, to zazwyczaj podwyżka czynszu nie jest możliwa, chyba że wynajmujący jest w stanie udowodnić, że zmiana jest zasadna. W takiej sytuacji możesz zdecydować się na ubezpieczenie swoich praw oraz emeryturę. Wynajmujący w takim przypadku musi dostarczyć Ci odpowiednie dokumenty oraz poinformować Cię o wszelkich zmianach w umowie.

  1. Negocjacje

Przedstawienie alternatywnych rozwiązań w negocjacjach z właścicielem mieszkania może przynieść oczekiwany efekt – uniknięcie podwyżki czynszu. Można także porozumieć się z właścicielem co do płatności części czynszu w naturaliach (na przykład wykonanie prac porządkowych w mieszkaniu) lub wynajmowanie garażu bądź piwnicy za niższą opłatą. Dobrym zaproponowanym rozwiązaniem jest zmiana jednoosobowego najemcy na dwie osoby, co w przypadku podwyżki może być korzystne dla obu stron.

  1. Odwołanie się do sądu

Jeśli próby w drodze rozmów nie przynoszą oczekiwanego skutku, pozostaje jeszcze droga przez sąd. Możesz złożyć skargę do sądu dla ochrony swoich praw jako najemcy. Jeśli Twoja skarga zostanie uznana przez sąd – wynajmujący zostanie zobligowany do zapłacenia Tobie odszkodowania za nienależne podwyżki czynszu.

Podsumowanie

Wynajmowanie mieszkań jest coraz bardziej popularne w Polsce, jednak niesie ze sobą ryzyko związane z podwyżką czynszu przez właściciela. Najemcy mają prawo do wiedzy o planowanej podwyżce czynszu oraz do występowania przeciwko niej, jeśli nie jest zgodna z obowiązującą umową. Przed podwyżką warto przyjrzeć się treści umowy, negocjować z wynajmującym oraz zawsze mieć świadomość swoich praw jako najemcy. W skrajnym przypadku – można złożyć skargę do sądu, który zapewni ochronę najemcy przed nienależną podwyżką czynszu.