Prawo do odstąpienia od umowy zakupu

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAKUPU

Każdy konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy jest uregulowane przepisami prawa i dotyczy zarówno sklepów internetowych, jak i tradycyjnych sklepów.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA – JAK WYGLĄDA PROCEDURA?
Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, sprzedawca ma obowiązek zwrócić pieniądze konsumentowi niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Konsumenci mają prawo do zwrotu również kosztów przesyłki zwrotnej, jeśli zostaną one zwrócone razem z towarem.

KLUCZOWE PRAWA KONSUMENTA

 1. Prawo do odstąpienia
  Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.

 2. Obowiązek informacyjny sprzedawcy
  Sprzedawca musi poinformować konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy oraz wyraźnie określić warunki i sposób realizacji tego prawa.

 3. Ochrona konsumenta
  Konsument jest chroniony przez prawo przed przyjęciem przez sprzedawcę czynu naruszającego jego prawa, w przypadku wykorzystania prawa do odstąpienia.

 4. Koszty zwrotu
  W przypadku odstąpienia od umowy, koszty zwrotu towaru ponosi konsument.

 5. Zwrot pieniędzy
  Przy odstąpieniu od umowy, sprzedawca ma obowiązek zwrócić pieniądze konsumentowi niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia.

PODSUMOWANIE
Prawo do odstąpienia od umowy zakupu to jedno z bardzo ważnych praw konsumenckich. Umożliwia konsumentom dokonywanie bezpiecznych i świadomych zakupów, bez obawy o nieodpowiednie produkty. Dlatego warto zawsze zwracać uwagę na warunki realizacji tego prawa i korzystać z niego, jeśli istnieje taka potrzeba.