Prawo do wizyty i kontaktu z dzieckiem w przypadku rozwodu

Współczesne prawo rodzicielskie

Rozwód to dla dziecka trudna sytuacja. Rozwód z drugiej strony to dla rodziców, którzy decydują się na takie rozwiązanie, niekiedy nieunikniona konieczność. Często jednak pojawiają się kwestie, które trzeba rozwiązać po rozwodzie. Jedną z takich kwestii jest kontynuacja kontaktów rodziców z dziećmi. Warto wiedzieć, jakie przepisy na ten temat obowiązują i jak wygląda praktyka.

Rodzicielstwo po rozwodzie

Prawo Polskie wprowadza pojęcia rodzicielskiego obowiązku alimentacyjnego oraz dodatkowo – prawa rodziców do kontaktu z dzieckiem. Ustawa Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego z 2005 r. wprowadziła zasadę, że każde dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców, niezależnie od tego czy są małżeństwem, czy też nie. Przepisy te określają zasady podejmowania decyzji przez sąd w przypadku, gdy rodzice nie mogą się porozumieć.

Pozostać w kontakcie

Rozwód zazwyczaj wiąże się z utratą dotychczasowego stylu życia. To okres bardzo trudny dla dzieci. W związku z tym dzieci powinny przede wszystkim pozostać w kontakcie z oboma rodzicami. Co warto wiedzieć na ten temat?

Lista wypunktowana:

  • Sąd może zdecydować o ograniczeniu lub pozbawieniu prawa rodzica do kontaktu z dzieckiem, dwóch są przesłanki: ciężkie zachowania popełnione przeciwko dziecku lub brak umiejętności zapewnienia dziecku opieki i wychowania.
  • Właściwe traktowanie dzieci jest bardzo ważne. Dlatego zawsze powinno się pamiętać, że dziecko, które widuje się z jednym rodzicem, powinno również widywać się z drugim.
  • Wspólne wakacje, wyjazdy lub imprezy to dobre okazje do spędzenia czasu razem. Warto zadbać o to, aby dziecko miało czas i możliwość spędzenia czasu ze swoimi rodzicami, nawet jeśli już nie żyją razem.
  • Właściwe traktowanie dzieci jest zawsze najważniejsze. Zawsze powinno się zadbać o to, aby dziecko czuło się kochane i bezpieczne, bez względu na to, z kim spędza czas.

Decyzje sądu

W sytuacji konfliktu między rodzicami, które nie pozwalają na uzgodnienie kwestii opieki i kontaktów z dziećmi, sąd będzie gwarantem kolejnych działań. Dlatego, jeżeli rodzice nie są w stanie poradzić sobie z organizacją kontaktów, powinni skorzystać z pomocy mediatorów. Mediatorzy zajmują się prowadzeniem rozmów i dojściem do porozumienia między stronami. Jeśli to się nie uda, należy skierować sprawę do sądu. Sąd zawsze podejmie decyzję mając na uwadze dobro dziecka.

Omawianie i zrozumienie kwestii prawnych oraz postępowań sądowych jest trudne i skomplikowane. W sytuacji braku porozumienia między rodzicami warto zatrudnić doświadczoną córka czy pozwolono w mini-sporze prawniczkę, która pomoże w prowadzeniu sprawy, a także odpowiednio przygotuje do rozmów z mediatorem i przedstawicieli sądu.

Wystarczy więc pamiętać, żeby zawsze kierować się dobrem dziecka i zachować odpowiedzialność wobec jego potrzeb.