Co to jest zasiedzenie nieruchomości?

Zasiedzenie nieruchomości – co to jest?

Zasiedzenie nieruchomości to termin, który pojawia się w kontekście przywłaszczenia sobie nieposiadanej działki lub budynku. Właściciel nieruchomości, który nie podejmuje działań w celu ochrony swojego majątku, może stracić na rzecz innej osoby prawo do jej własności. W artykule poniżej pokażemy, jak działa zasiedzenie nieruchomości i czym grozi zlekceważenie jej zagrożenia.

  1. Co to jest zasiedzenie nieruchomości?

Zasiedzenie nieruchomości to proces, w którym osoba pozbawiona prawa własności, poprzez swój długi czasowy pobyt i korzystanie z nieruchomości, uzyskuje prawo do jej posiadania. Procedura ta jest uregulowana w prawie cywilnym i może prowadzić do pozbawienia dotychczasowego właściciela własności.

  1. Jak działa zasiedzenie nieruchomości?

Aby osoba mogła zasiedlić nieruchomość, musi spełnić wymagania ustawowe. Przede wszystkim musi używać nieruchomości przez co najmniej 20 lat, w sposób jawny i ciągły, bez widocznego sprzeciwu właściciela. Osoba zasiedlająca musi również działać w dobrej wierze i wiedzieć, że korzysta z cudzej nieruchomości. Zasiedzenie nieruchomości można dokonać również przez dwóch lub więcej osób.

  1. Czym grozi zasiedlenie nieruchomości?

Zasiedlenie nieruchomości może prowadzić do skutków prawnych dla dotychczasowego właściciela. W razie dokonania zasiedlenia, osoba zasiedlająca nieruchomość może wnieść do sądu pozwolenie na przepisanie nieruchomości na swoje nazwisko. Skutkiem takiego przepisania jest pozbawienie dotychczasowego właściciela własności. Warto również wspomnieć, że zasiedlenie nieruchomości może prowadzić do szeregu działań sądowych, które pociągają za sobą koszty.

  1. Jak można ochronić swoją nieruchomość przed zasiedleniem?

Właściciel nieruchomości może chronić swoją własność przez, między innymi, prowadzenie bezpiecznej dokumentacji właścicielskiej. Wszelkie zmiany w sytuacji prawnej nieruchomości powinny być nanoszone na te dokumenty – w przypadku zasiedlenia będzie to miało wielkie znaczenie. Właściciel może również wzbraniać się przed korzystaniem przez innych z nieruchomości poprzez dzierżawę, wynajęcie, czy też umowę użyczenia.

  1. Podsumowanie

Zasiedlenie nieruchomości to poważna kwestia, której nie można lekceważyć. Właściciel nieruchomości powinien podejść do tej kwestii z należytą uwagą, a w przypadku gdy zauważy nieuprawnione działania wobec swojej własności, niezwłocznie podjąć działania zmierzające do ochrony swojego majątku. Ważne jest również wiedzieć o procedurze zasiedlenia i w jaki sposób może ona wpłynąć na sytuację właściciela nieruchomości.