Prawa najemcy a zwrot kaucji

Prawa najemcy a zwrot kaucji

Kiedy szukamy mieszkania do wynajęcia, często jesteśmy proszeni o wpłacenie kaucji. Właściciele nieruchomości żądają takiego depozytu w celu zabezpieczenia się przed szkodami, jakie mogą wyniknąć z wynajmu. Powstaje jednak pytanie, jakie są prawa najemcy wobec kaucji i jak je chronić.

  1. Jakie prawa ma najemca odnośnie kaucji?

Najemcy mają wiele praw związanych z kaucją. Przede wszystkim, pięćdziesiąt procent wpłaconej kaucji musi zostać zwrócone w ciągu 14 dni od zakończenia umowy najmu, o ile nie zaistniały żadne uszkodzenia lub zaległości w opłatach. Właściciel nieruchomości ma prawo zatrzymać pozostałe 50% na wypadek szkód, jakie mogą się pojawić w czasie trwania umowy.

  1. Co robić, gdy właściciel nie chce zwrócić kaucji?

Gdy właściciel nieruchomości odmawia zwrócenia kaucji, najemca może złożyć pozew o zwrot kaucji w sądzie. Jeśli sąd uzna, że właściciel nie ma podstaw do zatrzymania kaucji, będzie zobowiązany do jej zwrotu z odsetkami.

  1. Jak chronić się przed utratą kaucji?

Aby uniknąć utraty kaucji, należy stosować umiejętności wynajmu. Należy dokładnie przeczytać umowę, aby poznać warunki związane z kaucją. Ponadto, przed podpisaniem umowy, należy dokładnie zdokumentować stan mieszkania. Wszelkie uszkodzenia należy opisać w dokumencie i zdać go właścicielowi nieruchomości przed wprowadzeniem się do mieszkania. W ten sposób, można uniknąć sporów związanych z uszkodzeniami w czasie trwania umowy.

Podsumowując, najemcy mają wiele praw związanych z kaucją i należy pamiętać, że właściciel nieruchomości musi zwrócić wpłaconą kwotę w ciągu 14 dni od zakończenia umowy. Warto zwrócić uwagę na dokumentowanie stanu mieszkania przed wprowadzeniem się oraz dokładne przeczytanie umowy zanim zostanie ona podpisana. Właściciel nie ma prawa zatrzymać całości kaucji, jedynie połowę – i to tylko, jeśli pojawią się uszkodzenia czy zaległości w opłatach.