Prawo do zapomnienia a usuwanie danych osobowych z internetu

Współczesna era informacyjna charakteryzuje się ogromnym przepływem danych, na który składa się każde działanie online. Jednym z najważniejszych wyzwań dla użytkowników sieci jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i prywatności swoich danych osobowych. W przypadku, gdy już informacje te trafią w sieć, możliwe jest ich trudne, lub wręcz niemożliwe usunięcie. To właśnie w tym kontekście pojawia się pojęcie: “prawa do zapomnienia”. O czym dokładnie mówi to poświęcenie?

 1. Co to jest prawo do zapomnienia?
  Prawo do zapomnienia to instytucja prawna, która umożliwia osobie, której dotyczą dane osobowe, skuteczne i stałe ich usunięcie z sieci. Idea ta zyskała na popularności po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciw Google w 2014 roku.

 2. Jak działa prawo do zapomnienia w praktyce?

 • Wniosek o usunięcie. Osoba, której dotyczą określone dane, musi złożyć odpowiednią prośbę do administratora portalu, który jest odpowiedzialny za ich przetwarzanie. Wniosek o usunięcie może dotyczyć konkretnych informacji, zdjęć, wypowiedzi lub treści.
 • Ocena zasadności. Administrator serwisu dokonuje szczegółowej oceny, czy żądanie usunięcia jest uzasadnione. Pod uwagę brany jest kontekst i charakter samej informacji.
 • Usunięcie danych. W przypadku pozytywnej decyzji, administrator danego serwisu zobowiązany jest do usunięcia danych na stałe. W innych przypadkach, nie jest on zobowiązany do takiego działania.
 1. Czy prawo do zapomnienia jest skuteczne?
  Mimo, że zakres prawny “prawa do zapomnienia” jest dość spory, nie zawsze jego stosowanie jest skuteczne. Administratorzy serwisów nie zawsze decydują się na usunięcie danych, argumentując to brakiem podstaw prawnych. Ponadto, istnieją przypadki, w których tylko pozorne usunięcie danego wpisu w sieci, w rzeczywistości nie oznacza całkowitego jego zniknięcia.

 2. Jak chronić swoje dane osobowe?

 • Ochrona hasłem. Zachowanie na uniwersalnie silne hasło jest bardzo ważne, jak również stosowanie różnorodnych haseł na różnych platformach.
 • Używanie szyfrowanych połączeń. Pomaga to w zabezpieczeniu sieci przed wyciekiem informacji.
 • Stosowanie rozsądki w sieci. Należy uważać na treści, które udostępniamy w sieci, zwłaszcza dotyczących informacji prywatnych.
 • Częste aktualizowanie ustawień prywatności i zezwoleń. Użytkownicy powinni regularnie sprawdzać, jak ich dane są przechowywane, kto ma dostęp do tych danych i w jaki sposób są one wykorzystywane.
 1. Podsumowanie
  Prawo do zapomnienia to bardzo ważna instytucja prawna, umożliwiająca osobom, których dotyczą dane osobowe, skuteczne usuwanie ich z sieci. Niemniej jednak, w praktyce stosowanie tego prawa jest często skomplikowane i niepewne. Należy pamiętać, że ochrona prywatności i bezpieczeństwa w sieci leży przede wszystkim w gestii nas samych.