Prawo do bycia zapomnianym a przechowywanie danych osobowych

W dobie internetu każdy z nas zostawia po sobie ślad w postaci danych osobowych. Niestety, dostęp do tych informacji nie zawsze jest kontrolowany i może to prowadzić do różnych konsekwencji. Dlatego coraz ważniejsze staje się prawo do bycia zapomnianym, które zabezpiecza jednostkę przed nadmiernym przechowywaniem danych o jej osobie.

I. Co to jest prawo do bycia zapomnianym?
Prawo do bycia zapomnianym jest jednym z elementów unijnego RODO, który wejdzie w życie już w maju 2018 roku. Polega ono na tym, że osoba, której dane są przechowywane, ma prawo do ich usunięcia. Oznacza to, że firmy i organizacje muszą usunąć informacje o danej osobie, jeśli otrzymają od niej takie polecenie. Co więcej, osoba ta może również żądać usunięcia danych z internetu, na przykład z wersji cache.

II. Dlaczego przechowywanie danych osobowych może być szkodliwe?

  1. Możliwość wycieku informacji – w dobie łatwego dostępu do internetu informacje te mogą trafić w niepowołane ręce i być wykorzystane do celów szkodliwych.
  2. Naruszanie prywatności – przechowywanie danych o osobie bez jej zgody może być odbierane jako naruszanie prywatności.
  3. Podejmowanie decyzji na podstawie niewłaściwych informacji – jeśli dane są błędne lub nieaktualne, można na ich podstawie podejmować niewłaściwe decyzje, które mogą mieć negatywne konsekwencje.

III. Jakie korzyści płyną z prawa do bycia zapomnianym?

  1. Większa kontrola nad informacjami o sobie – osoba ma prawo decydować, kto może przechowywać jej dane i do jakiego celu mogą być wykorzystane.
  2. Ochrona przed wyciekiem danych – gdy osoba ma kontrolę nad informacjami o sobie, ryzyko wycieku informacji jest mniejsze.
  3. Stymulowanie bezpiecznego przetwarzania danych – prawnicy i eksperci ds. ochrony prywatności wskazują, że im łatwiej osobie wycofać się z przetwarzania danych, tym bardziej wiele firm będzie dążyć do przechowywania ich w bezpieczny sposób.

IV. Kto może korzystać z prawa do bycia zapomnianym?
Prawo do bycia zapomnianym przysługuje wszystkim osobom, których dane są przechowywane. Obejmuje to zarówno Europejczyków, którzy korzystają z serwisów internetowych, jak i osoby spoza UE, których dane są przetwarzane w Unii Europejskiej.

V. Jak skorzystać z prawa do bycia zapomnianym?
Jeśli osoba chce skorzystać z prawa do bycia zapomnianym, powinna skontaktować się z jakąś firmą lub organizacją, która gromadzi jej dane. W przypadku usunięcia danych z internetu, osoba może skontaktować się z wyszukiwarkami, takimi jak Google, Bing czy Yahoo i wystąpić o usunięcie konkretnych informacji. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze prośba ta będzie spełniona, gdyż mogą istnieć np. przepisy nakazujące zabezpieczenie danych w celach prawniczych.