Prawo spadkowe: Jak skutecznie działać jako egzekutor testamentowy i zapewnić właściwe wykonanie testamentu

Prawo spadkowe: jak skutecznie działać jako egzekutor testamentowy i zapewnić właściwe wykonanie testamentu

W przypadku śmierci bliskiej osoby, wymagane jest działanie odpowiednio do procedury prawnospadkowej, która określa co należy zrobić z pozostałym majątkiem po zmarłym. Zgodnie z polskim zapisem prawnospadkowym, od maja 2015 roku właściwość do zarządzania pozostałym majątkiem po zmarłym mają wyłącznie osoby nazywane w testamencie jako egzekutorzy.

Czym jest egzekutor testamentowy
Egzekutor testamentowy to osoba, która wg ostatniej woli zmarłego przygotowuje mienie przeznaczone dla spadkobierców. Egzekutor powinien przestrzegać brzmienia testamentu i postanowień prawa spadkowego. W Polsce działa on na podstawie stosownie skonstruowanego testamencie. Z przepisów wynika, że aby osoba mogła być wyznaczona egzekutorem, musi posiadać pełną zdolność prawno-cywilną do czynności prawnych oraz nie znajdować się w stanie wykluczającym pełnienia tej funkcji.

Jakie obowiązki spadają na egzekutora testamentowego
Egzekutora testamentowego obowiązuje realizacja postanowień zapisanych w testamencie, a także wypełnianie polskiego prawa spadkowego. Jedną z podstawowych funkcji egzekutora jest ustalenie w granicach prawa, o jakie składniki majątkowe zmarłego pyta się w testamencie. Następnie egzekutor powinien ustalić wartość każdego z tych elementów i zapewnić właściwe ich rozdzielenie pomiędzy spadkobierców.

Co można oczekiwać od egzekutora testamentowego
Osoba, która pełni funkcję egzekutora testamentowego umieszczona jest przed komplikacją działań. Dla jednej strony jest to korzystne, jako że zadbanie o rzetelną realizację ostatniej woli zmarłego niesie ze sobą pewną ulgę. Jednakże, gdy egzekutor nie przestrzega terminów określonych w testamencie albo nie potrafi postępować zgodnie z prawnospadkowymi morezami, może dochodzić do sporych negatywnych konsekwencji. Wskazane jest indywidualne podejście do każdego podejrzenia i w miarę potrzeby konsultacja z fachowcami z dziedziny prawa własności i prawnospadkowej.

Zalety radzenia sobie z egzekutorem testamentowym
Podobnie jak wszystko, przejście przez proces spadkowy nie jest łatwe, ale z wykorzystaniem egzekutora testamentowego jest to z łatwością do zrobienia. Przejęcie wydziału spadkowego przez egzekutora zapewni, że zawsze kierujemy się rzetelnym postępowaniem. Bardzo istotne jest również, że pełnienie tej funkcji powierzamy osobie, która jest w stanie dostatecznie uspokoić sytuację i zachować ją pod kontrolą, w sytuacjach, gdy członkowie rodziny zmarłego mogą mieć różne interesy.

Podsumowanie
Egzekutor testamentowy ma zdecydowanie trudne zadanie w zabezpieczeniu ostatniej woli zmarłego. Musi znać przepisy polskiego prawa spadkowego, ale także mieć solidne doświadczenie i umiejętności w zakresie kurateli nad nieruchomościami i pozostałymi aspektami dziedziczenia. Wybierając egzekutora, należy mieć na uwadze jego zalety, takie jak rzetelność, umiejętności i doświadczenie w dziedzinie dziedziczenia.